Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Konik, dr

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania wpływu parametrów syntezy na kinetykę hydratacji matrycy siarczanowo-wapniowej stosowanej jako źródło jonów w dodatkach przyśpieszających twardnienie cementu
  AutorzyŁukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Grażyna JAŚKIEWICZ
  ŹródłoDni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — S. 569–576
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2011]
 • TytułCalorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures
  AutorzyW. NOCUŃ-WCZELIK, Z. KONIK, A. STOK
  Źródło10textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — S. 51–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułHydration kinetics of lime – calcium sulfonate matrices used in quick hardening cement additives
  AutorzyŁ. KOTWICA, J. MAŁOLEPSZY, Z. KONIK
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 269–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSpoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoPrzegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2009 nr 12, s. 32–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułSpoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoAwarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIV konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 26–29 maja 2009 / oprac. red. Maria Kaszyńska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2009]. — S. 505–512
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób otrzymywania cementu bezskurczowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf
 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2002]
 • TytułSposób otrzymywania spieku glino-siarczano-wapniowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zofia KONIK, Andrzej STOK, Gijsbert W. M. van Wijk, Anatol Malinowski
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C04B 7/38. — Polska. — Opis patentowy ; PL 183042 B1 ; Udziel. 2001-11-07 ; Opubl. 2002-05-31. — Zgłosz. nr P.319804 z dn. 1997-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL183042B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, KONIK Zofia, STOK Andrzej
  DetailsInt.Cl.: C04B 11/05textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396368 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396368A1.pdf
 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułSposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Andrzej STOK
  DetailsInt.Cl.: C04B 11/05textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220674 B1 ; Udziel. 2015-01-27 ; Opubl. 2015-11-30. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220674B1.pdf
 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI
  DetailsInt.Cl.: C04B 22/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205476 B1 ; Udziel. 2009-12-23 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.388601 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205476B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułSynteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnych
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSynteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnych
  AutorzyWiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Michał Migdał
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 4, s. 452–456
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2012]
 • TytułSynthesis parameters vs. hydration kinetics of calcium – sulfonate matrices used as ions source in quick hardening cement additives
  AutorzyŁukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ dodatku ekspansywnego na właściwości fizyczne wybranych cementów
  AutorzyZofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Andrzej STOK
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2006 R. 11/73 nr 4, s. 234–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykorzystanie gipsów z odsiarczania spalin do otrzymywania siarczanowo-wapniowego spieku, stanowiącego główny składnik dodatku ekspansywnego
  AutorzyWojciech ROSZCZYNIALSKI, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej STOK
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2006 R. 11/73 nr 1, s. 43–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: