Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Konik, dr

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Badania wpływu parametrów syntezy na kinetykę hydratacji matrycy siarczanowo-wapniowej stosowanej jako źródło jonów w dodatkach przyśpieszających twardnienie cementu
2
3
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures
4
 • Hydration kinetics of lime – calcium sulfonate matrices used in quick hardening cement additives
5
 • Production of expansive additive to portland cement
6
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
7
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
8
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego
9
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego
10
 • Sposób otrzymywania ekspansywnego dodatku do cementu
11
 • Sposób otrzymywania ekspansywnego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu
12
 • Sposób otrzymywania mieszanki ekspansywnej
13
 • Sposób otrzymywania spieku glino-siarczano-wapniowego
14
 • Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego dodatku do cementu
15
 • Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu
16
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$
17
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$
18
 • Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego dodatku do cementu
19
 • Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu
20
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnych
21
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnych
22
 • Synthesis parameters vs. hydration kinetics of calcium – sulfonate matrices used as ions source in quick hardening cement additives
23
 • Szybkotwardniejące cementy z dodatkiem spieków anhydrytowo-wapniowych
24
 • Wpływ dodatku ekspansywnego na właściwości fizyczne wybranych cementów
25
 • Wykorzystanie gipsów z odsiarczania spalin do otrzymywania siarczanowo-wapniowego spieku, stanowiącego główny składnik dodatku ekspansywnego