Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Konik, dr

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2515712
201811
201511
201411
2013312
2012321
2011321
201066
2009211
200711
200622
200411
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem251753
201811
201511
201411
2013321
2012321
2011312
201066
200922
200711
200622
200411
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem25232
201811
201511
201411
201333
201233
2011321
201066
200922
200711
200622
200411
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem25322
201811
201511
201411
201333
201233
2011312
201066
200922
200711
200622
200411
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem25169
201811
201511
201411
201333
2012312
2011312
201066
2009211
200711
200622
200411
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem25196
201811
201511
201411
2013312
2012312
2011312
201066
200922
200711
200622
200411
2002111
 • Badania wpływu parametrów syntezy na kinetykę hydratacji matrycy siarczanowo-wapniowej stosowanej jako źródło jonów w dodatkach przyśpieszających twardnienie cementuInvestigations into the influence of synthesis parameters on hydration kinetics of calcium – sulfonate matrix used as a ions source in quick hardening cement additives / Łukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Grażyna JAŚKIEWICZ // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 569–576. — Bibliogr. s. 576, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures / W. NOCUŃ-WCZELIK, Z. KONIK, A. STOK // W: 10\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : Płock, September 2011 : seminar materials / Warsaw University of Technology, [etc.]. — [Płock : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-83-62081-69-1. — S. 51–52. — Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydration kinetics of lime – calcium sulfonate matrices used in quick hardening cement additives / Ł. KOTWICA, J. MAŁOLEPSZY, Z. KONIK // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 269–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Production of expansive additive to portland cement / Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Andrzej STOK // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2007 vol. 27 iss. 2–3, s. 605–609. — Bibliogr. s. 609, Abstr.. — 9th Conference and Exhibition of the European-Ceramic-Society : Portoroz, Slovenia, 19–23 June 2005. — tekst: https://goo.gl/NoGssz

 • keywords: hydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.116

6
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniającychCementitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2009 nr 12, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniającychComentitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Jan MAŁOLEPSZY // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIV konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 26–29 maja 2009 / oprac. red. Maria Kaszyńska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, [2009]. — ISBN: 978-83-7663-005-2. — S. 505–512. — Bibliogr. s. 512, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Sposób otrzymywania ekspansywnego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method of receiving aluminous-sulfurous-calcareous expansive cement additive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205475 B1 ; Udziel. 2009-12-23 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.388602 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205475B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Sposób otrzymywania spieku glino-siarczano-wapniowego[Method of obtaining an aluminium-sulphate-calcium sinter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zofia KONIK, Andrzej STOK, Gijsbert W. M. van Wijk, Anatol Malinowski. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C04B 7/38. — Polska. — Opis patentowy ; PL 183042 B1 ; Udziel. 2001-11-07 ; Opubl. 2002-05-31. — Zgłosz. nr P.319804 z dn. 1997-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL183042B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Sposób otrzymywania szybkotwardniejącego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method for the obtaining cement aluminium–sulphate–calcium additives] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204633 B1 ; Udziel. 2009-08-26 ; Opubl. 2010-01-29. — Zgłosz. nr P.374628 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204633B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$[Method for obtaining the high-temperature 1-α anhydrite ${CaSO}_{4}$ / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, KONIK Zofia, STOK Andrzej. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396368 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396368A1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu 1-α ${CaSO}_{4}$[Method for obtaining the high-temperature 1-α anhydrite ${CaSO}_{4}$] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca:Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK, Andrzej STOK. — Int.Cl.: C04B 11/05\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220674 B1 ; Udziel. 2015-01-27 ; Opubl. 2015-11-30. — Zgłosz. nr P.396368 z dn. 2011-09-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220674B1.pdf

 • słowa kluczowe: anhydryt

  keywords: anhydrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Sposób otrzymywania wysokowytrzymałościowego glino–siarczanowo–wapniowego dodatku do cementu[Method of receiving aluminous-sulfurous–calcareous high–strength cement additive] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej STOK, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI. — Int.Cl.: C04B 22/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205476 B1 ; Udziel. 2009-12-23 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.388601 z dn. 2005-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205476B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnychSynthesis and properties of sulfate-aluminate sinter for expansive cements manufacturing / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Synteza i właściwości spieku siarczanowo-glinianowego do wytwarzania cementów ekspansywnychSynthesis and properties of a sulfate-aluminate sinter for the manufacturing of expansive cements / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Zofia KONIK, Andrzej STOK, Michał Migdał // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 452–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Synthesis parameters vs. hydration kinetics of calcium – sulfonate matrices used as ions source in quick hardening cement additives / Łukasz KOTWICA, Jan MAŁOLEPSZY, Zofia KONIK // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Wpływ dodatku ekspansywnego na właściwości fizyczne wybranych cementówEffect of expansive additive on the properties of some selected cements / Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Andrzej STOK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 4, s. 234–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wykorzystanie gipsów z odsiarczania spalin do otrzymywania siarczanowo-wapniowego spieku, stanowiącego główny składnik dodatku ekspansywnegoUtilization of flue gas desulfurization gypsum as raw material in the production of sulfate-lime sinter – main component of expansive additive / Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Zofia KONIK, Jan MAŁOLEPSZY, Andrzej STOK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2006 R. 11/73 nr 1, s. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: