Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Benko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7474-3374

ResearcherID: S-9310-2017

Scopus: 55630420700

PBN: 4019661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA model of adsorption of albumin on the implant surface titanium and titanium modified carbon coatings (MWCNT-EPD) : 2D correlation analysis
  AutorzyAleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Wojciech Piś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1124 spec. iss., s. 61–70. — tekst: https://goo.gl/U7csrO
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAdvances in fabricating the electrospun biopolymer-based biomaterials
  AutorzySebastian WILK, Aleksandra BENKO
  ŹródłoJournal of Functional Biomaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 12 iss. 2 art. no. 26, s. 1–32. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-4983/12/2/26/pdf
4
 • [referat, 2019]
 • TytułAir pollutant emissions from thermal decomposition of polymeric foundry binders using in metal casting
  AutorzyA. KMITA, A. BENKO, A. ROCZNIAK, M. HOLTZER
  ŹródłoFrontiers in polymer science [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium : 5–8 May 2019, Budapest, Hungary. — [Amsterdam : Elsevier], [2019]. — S. [1]
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnticorrosive $ZrO_{2}$ and $ZrO_{2}-SiO_{2}$ layers on titanium substrates for biomedical applications
  AutorzyE. DŁUGOŃ, K. Pach, M. GAWĘDA, R. JADACH, A. WAJDA, M. LEŚNIAK, A. BENKO, M. DZIADEK, [et al.], M. SITARZ
  ŹródłoSurface and Coatings Technology. — 2017 vol. 331, s. 221–229. — tekst: https://goo.gl/VpXayA
6
 • [referat, 2014]
 • TytułBiocompatibility of carbon nanocoatings
  AutorzyA. FRĄCZEK-SZCZYPTA, A. BENKO, M. BŁAŻEWICZ, S. BŁAŻEWICZ, A. Weselucha-Birczynska
  Źródło4textsuperscript{th} International carbon composites conference : May 12–14, 2014, Arcachon, France. — [France : s. n.], [2014]. — S. 66
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCarbon fibrous material for cartilage tissue treatment
  AutorzyJarosław Markowski, Jan Pilch, Wojciech Ścierski, Aleksandra BENKO, Elżbieta Menaszek, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2014 R. 17 nr 128–129 nr spec., s. 98–99
8
 • [referat, 2020]
 • TytułCarbon nanofibers modified in mass with functionalized multi-walled carbon nanotubes – investigating the impact of physicochemical and electrochemical properties on cellular response
  AutorzySebastian WILK, David Medina-Cruz, Tadeusz Popiela, Marta Bińczak, Piotr SZEWCZYK, Elżbieta Menaszek, Thomas J. Webster, Aleksandra BENKO
  ŹródłoUK-Poland Bioinspired materials conference [Dokument elektroniczny] : 23rd–24th November 2020 : conference addressed to UK and Polish early career researchers (postdocs and PhD students) : conference programme and book of abstracts : online conference via Microsoft Teams. — [UK : Lancaster University, Newcastle University ; Poland : AGH University of Science and Technology], [2020]. — S. 127–128
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułCarbon nanotube-reinforced hydrogels for bone tissue regeneration
  AutorzyDanny Ward, [et al.], Aleksandra BENKO, [et al.], Anna TRYBA, Krzysztof PIETRYGA, Elżbieta PAMUŁA, [et al.]
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 61. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
10
 • [referat, 2013]
 • TytułCarbon nanotubes and their potential biomedical application
  AutorzyAleksandra BENKO, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 1st international conference : October 15–16, 2013, Krakow, Poland : programme. — [Krakow : s. n.], [2013]. — S. 42–43
11
 • [referat, 2015]
 • TytułCarbon nanotubes and their potential biomedical application
  AutorzyAleksandro BENKO, Agata Przekora, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : [international conference : Kraków, Poland, October 16–17, 2013] / ed. by Henryk Figiel, Anetta Undas, Grzegorz Gajos. — Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2015. — S. 156
12
 • [referat, 2018]
 • TytułChemical modifications of carbon nanotubes for biomedical applications
  AutorzyMarta Bińczak, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Aleksandra BENKO
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 38
13
 • [referat, 2015]
 • TytułCNT layers for biomedical applications
  AutorzyAleksandra BENKO, Agata Przekora, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Elżbieta Menaszek, Marek NOCUŃ, Grażyna Ginalska, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInnovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 17
14
15
 • [referat, 2013]
 • TytułCNTs coatings for medical therapy and diagnostic
  AutorzyAleksandra BENKO, Aneta FRĄCZEK, Aleksandra Weselucha-Birczyńska, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoSeminar on Vibrational biospectroscopy and imaging : modern techniques of raman and IR imaging with chemometric analysis : 19–21 June 2013, Krakow : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 21, P1
16
17
 • [referat, 2018]
 • TytułCoupled methods of thermal analysis in the study of materials used in the foundry industry
  AutorzyAgnieszka ROCZNIAK, Mariusz HOLTZER, Aleksandra BENKO, Angelika KMITA
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : young researchers'seminar : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 131–132
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDiluent changes the physicochemical and electrochemical properties of the electrophoretically-deposited layers of carbon nanotubes
  AutorzyAleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA, Łukasz KLITA, Jan WYRWA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoApplied Surface Science. — 2017 vol. 403, s. 206–217. — tekst: https://goo.gl/5orijo
20
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of dispersant on the physicochemical and electrochemical properties of the EPD-deposited CNTS layers
  AutorzyAleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Jan WYRWA, Katarzyna BERENT, Andrzej BERNASIK, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — [USA : s. n.], [2016]. — S. 1–3
21
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułElectrical and biological performance of oxygen and nitrogen modified CNTs
  AutorzyAleksandra BENKO, Tadeusz Popiela, Sebastian Wilk, Marek NOCUŃ, Marta Bińczak, Elżbieta Menaszek, David Medina Cruz, Thomas J. Webster
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 96. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf
23
 • [referat, 2015]
 • TytułElektroforetycznie osadzane warstwy nanorurek węglowych dla zastosowań biomedycznych
  AutorzyAleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów 3 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 18.04.2015 r. / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Kraków : CREATIVETIME, [2015]. — S. 43
24
 • [referat, 2014]
 • TytułEPD as a potential fractioning tool for carbon nanotubes
  AutorzyBENKO Aleksandra, NOCUŃ Marek, WYRWA Jan, BŁAŻEWICZ Marta
  ŹródłoNANOCON 2014 : 6textsuperscript{th} international conference : November 5textsuperscript{th} – 7textsuperscript{th} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 94
25