Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Wartak, mgr inż.

poprzednio: Przybyłowicz

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1549-0204

ResearcherID: brak

Scopus: 57194618509

PBN: 3934113

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • An enhanced oil recovery processes for sandstone reservoirs containing light-oil in offshore fields
2
 • Analiza i wybór źródeł $CO_{2}$ na potrzeby projektów CCS-EOR w klastrach złóż ropy naftowej w Polsce
3
 • Analysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland
4
 • Analysis and selection of $CO_{2}$ sources for CCS-EOR projects in oil fields clusters in Poland
5
 • Badanie migracji węglowodorów na obszarze wybranych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
6
 • Badanie składu gazów gruntowych dla wybranych przykładów złóż ropy naftowej
7
 • Badanie występowania węglowodorów na obszarze starej kopalni ropy naftowej
8
 • Enhanced oil recovery processes in sandstone reservoirs containing light oil in offshore fields
9
 • Migracja metanu w gruncie na obszarze wybranego złoża ropy naftowej
10
 • Ocena społecznej akceptacji przemysłu naftowego w Polsce
11
 • Optymalizacja procesu zatłaczania $CO_{2}$ do złoża ropy nienasyconej przy wykorzystaniu pionowych odwiertów iniekcyjnych
12
 • Porównanie modeli matematycznych umożliwiających szacowanie przepuszczalności względnej węgli na podstawie ciśnień kapilarnych
13
 • Present metrological standards in mathematical modeling procedures
14
 • Social acceptance for $CO_{2}-EOR$ and CCS projects based on survey conducted in southeastern Poland
15
 • Social assessment of the impact of oil exploitation on lives of inhabitants and the environment
16
 • Soil contamination by petroleum substances in the vicinity of oil production wells
17
 • Społeczna ocena wpływu eksploatacji ropy naftowej na życie mieszkańców i stan środowiska naturalnego
18
 • Studium wykonalności systemu monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami w oparciu o badania migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych
19
 • System monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami oparty na badaniach migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych
20
 • The analysis of the soil gases on the chosen example of oil mine
21
 • The carbonate minerals in Sarmatian-Badenian sandstones from central part of the Carpathian Foredeep (Poland)
22
 • The comparison of geological conditions of American unconventional oil fields and Krosno beds