Wykaz publikacji wybranego autora

Mariola Maczuga, mgr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55917084000

OPI Nauka Polska
1
2
 • [proceedings, 2014]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 158
3
 • [proceedings, 2014]
 • TytułDetermination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
  AutorzyMACZUGA M., Blum Ł., Kałus A., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J.
  ŹródłoYISAC 2014 : 21textsuperscript{st} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 25–28, 2014, Pardubice : book of abstracts / ed. Radovan Metelka. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2014. — S. 16
4
 • [journal paper, 2014]
 • TytułDetermination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
  AutorzyMariola MACZUGA, Łukasz Blum, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoChemické Listy. — 2014 vol. 108 iss. s3 spec. iss., s. s171–s178. — tekst: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2014_s3_s151-s204.pdf
5
 • [chapter, 2014]
 • TytułElektrody drukowane i ich zastosowanie w woltamperometrii
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoProblemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / pod red. Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia, [Małgorzaty Jakubowskiej]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — S. 15–31
6
 • [proceedings, 2014]
 • TytułLead film screen – printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel traces : abstract
  AutorzyMariola MACZUGA, A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 42–43
7
 • [proceedings, 2014]
 • TytułLead film screen printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of Co(II) and Ni(II)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoAACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2014]. — S. [1], OP-03
8
 • [proceedings, 2014]
 • TytułWoltamperometryczne oznaczanie Ni(II) i Co(II) z zastosowaniem nowej elektrody drukowanej modyfikowanej ołowiem
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Mariola MACZUGA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — S. 52