Wykaz publikacji wybranego autora

Mariola Maczuga, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55917084000

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułA comparison of screen-printed electrodes plated emph{in situ} with Bi, Sb and Sn films for the determination of trace Cd(II) and Pb(II) by anodic stripping voltammetry
  AutorzyM. MACZUGA, A. Economou, M. Prodromidis, A. BOBROWSKI
  ŹródłoIMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2013]. — S. 268
2
3
 • [referat, 2013]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2013 : 20textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26textsuperscript{th} – June 29textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — S. 28
4
 • [referat, 2014]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 158
5
 • [referat, 2015]
 • TytułA study of the determination of Co(II) by adsorptive stripping voltammetry at disposable screen-printed electrodes modified with a Bi precursor
  AutorzyM. MACZUGA, A. Economou, A. BOBROWSKI, M. Prodromidis
  ŹródłoIMA-2015 [Dokument elektroniczny] : 9textsuperscript{th} international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 20–24 September 2015, Kalamata, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2015]. — S. 274
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnodic stripping voltammetric determination of copper traces in carbonate minerals and fly ash extracts using a screen-printed electrode modified emph{in situ} with antimony film
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Mariola MACZUGA, Aneta Kolaniak
  ŹródłoInsights in Analytical Electrochemistry. — 2015 vol. 1 no. 1 art. no. 6, s. 1–6
7
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of a modified screen-printed electrode for stripping potentiometric determination of selected metals in fly ash extracts
  AutorzyMaria Bachula, Chrysavgi Sakellaropoulou, Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Anastasios Economou
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 16
8
 • [referat, 2017]
 • TytułBłonkowe elektrody antymonowe generowane emph{in-situ} w buforze winianowym
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — S. 77
9
 • [referat, 2016]
 • TytułCzuła i selektywna metoda oznaczania Co(II) w postaci kompleksu z nioksymem na elektrodzie drukowanej z filmem Pb(II)
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 60
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDetermination of copper (II) through anodic stripping voltammetry in tartrate buffer using an antimony film screen-printed carbon electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Evangelia Konstanteli, Chrysavgi Sakellaropoulou, Anastasios Economou
  ŹródłoAnalytical Letters. — 2017 vol. 50 no. 18, s. 2920-2936. — tekst: https://goo.gl/YtS6x4
11
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermination of copper traces in carbonate minerals using screen-printed electrodes modified in situ with antimony films plated in acetic and tartrate buffers
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. MACZUGA, A. KRÓLICKA, E. Konstanteli, Ch. Sakellaropoulou, A. Economou
  ŹródłoESEAC 2018 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Electroanalysis : 3–7 June 2018, Rhodes, Greece : book of abstracts / [European Society for ElectroAnalytical Chemistry] ; University of Athens. Department of Chemistry, Departments of Chemistry of the Universities of Thessaloniki, Ioannina and Crete. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 153
12
 • [referat, 2014]
 • TytułDetermination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
  AutorzyMACZUGA M., Blum Ł., Kałus A., BOBROWSKI A., KRÓLICKA A., ZARĘBSKI J.
  ŹródłoYISAC 2014 : 21textsuperscript{st} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 25–28, 2014, Pardubice : book of abstracts / ed. Radovan Metelka. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2014. — S. 16
13
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDetermination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
  AutorzyMariola MACZUGA, Łukasz Blum, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoChemické Listy. — 2014 vol. 108 iss. s3 spec. iss., s. s171–s178. — tekst: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2014_s3_s151-s204.pdf
14
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułElektrody drukowane i ich zastosowanie w woltamperometrii
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoProblemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / pod red. Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia, [Małgorzaty Jakubowskiej]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — S. 15–31
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHighly sensitive and selective adsorptive stripping voltammetric method employing a lead film screen-printed electrode for determination of cobalt as its nioximate complex
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Mariola MACZUGA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 28 iss. 2, s. 343–349. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/elan.201500362/pdf
16
 • [referat, 2014]
 • TytułLead film screen – printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel traces : abstract
  AutorzyMariola MACZUGA, A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} International PhD seminar : 25.–26. September 2014, Dresden – Kraków – Warsaw / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 42–43
17
 • [referat, 2014]
 • TytułLead film screen printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of Co(II) and Ni(II)
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoAACD 2014 [Dokument elektroniczny] : 9th Aegean Analytical Chemistry Days : 29 September – 3 October 2014, Chios, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2014]. — S. [1], OP-03
18
 • [referat, 2015]
 • TytułLead film screen-printed electrode for highly sensitive determination of cobalt in the form of its nioxime complex
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 30
19
20
 • [referat, 2016]
 • TytułNovel screen-printed electrode modified with lead film for highly sensitive and selective adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel in the form of dioximate complexes
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. MACZUGA, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoSEIA'2016 [Dokument elektroniczny] : Sensor and electronic instrumentation advances : proceedings of the 2textsuperscript{nd} international conference on Sensors and electronic instrumentation advances : 22–23 September 2016, Barcelona, Spain / ed. by Sergey Y. Yurish, Amin Daneshmand Malayeri. — [Barcelona] : International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., cop. 2016. — S. 64–66
21
 • [referat, 2015]
 • TytułRole of the supporting electrolyte in stripping voltammetric determination of copper at antimony-modified screen-printed electrodes
  AutorzyAneta Kolaniak, Evangelia Konstanteli, Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Anastasios Economou
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 15
22
 • [referat, 2016]
 • TytułScreen-printed electrode modified with Bi precursor for adsorptive stripping Co(II) determination
  AutorzyMariola MACZUGA, Antonis Economou, Andrzej BOBROWSKI, Mamantos Prodromidis
  ŹródłoYISAC 2016 : 23textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 28textsuperscript{th} – July 1textsuperscript{st}, 2016, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Olga Vajdle, Valéria Guzsvány, Pavle Jovanov ; Faculty of Sciences. University of Novi Sad. — Novi Sad : Alfagraf, Petrovaradin, 2016. — S. 22
23
 • [referat, 2013]
 • TytułUwalnianie Zn(II), Cd(II), Pb(II) i Ni(II) z popiołów lotnych : [abstrakt]
  AutorzyDariusz Nowak, Anna Wołczyk, Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — S. 34
24
 • [referat, 2015]
 • TytułVoltammetric determination of heavy metals in fly ash extracts
  AutorzyMariola MACZUGA, Łukasz Blum, Agnieszka Kałus, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoFEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Warsaw : [WUT], [2015]. — S. [1]
25
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWoltamperometryczne oznaczanie miedzi za pomocą elektrod drukowanych modyfikowanych powierzchniowo warstwą antymonu
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Evangelia Konstanteli, Chrysavgi Sakellaropoulou, Anastatios Economou
  ŹródłoNowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — S. 213–223