Wykaz publikacji wybranego autora

Mariola Maczuga, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55917084000

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A comparison of screen-printed electrodes plated \emph{in situ} with Bi, Sb and Sn films for the determination of trace Cd(II) and Pb(II) by anodic stripping voltammetry
2
3
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
4
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
5
 • A study of the determination of Co(II) by adsorptive stripping voltammetry at disposable screen-printed electrodes modified with a Bi precursor
6
 • Anodic stripping voltammetric determination of copper traces in carbonate minerals and fly ash extracts using a screen-printed electrode modified \emph{in situ} with antimony film
7
 • Application of a modified screen-printed electrode for stripping potentiometric determination of selected metals in fly ash extracts
8
 • Błonkowe elektrody antymonowe generowane \emph{in-situ} w buforze winianowym
9
 • Czuła i selektywna metoda oznaczania Co(II) w postaci kompleksu z nioksymem na elektrodzie drukowanej z filmem Pb(II)
10
 • Determination of copper (II) through anodic stripping voltammetry in tartrate buffer using an antimony film screen-printed carbon electrode
11
 • Determination of copper traces in carbonate minerals using screen-printed electrodes modified in situ with antimony films plated in acetic and tartrate buffers
12
 • Determination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
13
 • Determination of Pb(II), Zn(II), Ni(II) and Co(II) in fly ash extracts using stripping voltammetry
14
 • Elektrody drukowane i ich zastosowanie w woltamperometrii
15
 • Highly sensitive and selective adsorptive stripping voltammetric method employing a lead film screen-printed electrode for determination of cobalt as its nioximate complex
16
 • Lead film screen – printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel traces
17
 • Lead film screen printed electrode for adsorptive stripping voltammetric determination of Co(II) and Ni(II)
18
 • Lead film screen-printed electrode for highly sensitive determination of cobalt in the form of its nioxime complex
19
20
 • Novel screen-printed electrode modified with lead film for highly sensitive and selective adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel in the form of dioximate complexes
21
 • Role of the supporting electrolyte in stripping voltammetric determination of copper at antimony-modified screen-printed electrodes
22
 • Screen-printed electrode modified with Bi precursor for adsorptive stripping Co(II) determination
23
 • Uwalnianie Zn(II), Cd(II), Pb(II) i Ni(II) z popiołów lotnych
24
 • Voltammetric determination of heavy metals in fly ash extracts
25
 • Woltamperometryczne oznaczanie miedzi za pomocą elektrod drukowanych modyfikowanych powierzchniowo warstwą antymonu