Wykaz publikacji wybranego autora

Ilona Jastrzębska, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcmo


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9957-5933 orcid iD

ResearcherID: L-7971-2015

Scopus: 56556654800

PBN: 5e70929a878c28a047398d5e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 106, z ogólnej liczby 106 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2022]
 • TytułA dip dive into the thermal and physicochemical properties of copper slags
  AutorzyI. JASTRZĘBSKA, A. Kalęba
  ŹródłoHTC 2022 : 10textsuperscript{th} international conference on High Temperature Capillarity : September 12–16, 2022, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Natalia Sobczak, Simeon Agathopoulos. — Kraków : Polish Foundrymen's Association, cop. 2022. — S. 83
2
 • [article, 2020]
 • TytułAdvances and perspectives in using medical informatics for steering surgical robots in welding and training of welders applying long-distance communication links
  AutorzyZbigniew Prusak, Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard Jastrzębski, Ilona JASTRZĘBSKA
  ŹródłoPrzegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2020 vol. 92 no. 5, s. 37–49. — tekst: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/1116/1135
3
 • [proceedings, 2013]
 • TytułAluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
  AutorzyJ. SZCZERBA, M. Szymaszek, E. ŚNIEŻEK, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA
  ŹródłoUnitecr 2013 [Dokument elektroniczny] : 13th Biennal worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — S. 00268–00273
4
 • [article, 2015]
 • TytułAn experimental study on hydration of various magnesia raw materials
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK
  ŹródłoCeramics-Silikaty. — 2015 vol. 59 iss. 1, s. 48–58. — tekst: http://www.ceramics-silikaty.cz/2015/pdf/2015_01_048.pdf
5
 • [proceedings, 2014]
 • TytułAnaliza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
  AutorzyPROROK R., SZCZERBA J., ŚNIEŻEK E., JASTRZĘBSKA I.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 146
6
 • [article, 2014]
 • TytułAnaliza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
  AutorzyRyszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 383–387. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1113
7
 • [proceedings, 2021]
 • TytułApplication of image recognition algorithms as a tool for precise determination of corrosion mechanism in $MgO-Cr$ refractories : [abstract]
  Autorzy[Ilona] JASTRZĘBSKA
  ŹródłoThe 4th international postgraduates seminar on Refractories [Dokument elektroniczny] : 12–13 July, 2021 : online. — [China ; Austria ; Germany] : Wuhan University of Science and Technology (China) ; Montanuniversitaet Leoben (Austria) ; Technische Universitaet Bergakademie Freiberg (Germany), [2021]. — S. [23]
8
 • [proceedings, 2014]
 • TytułBadania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
  AutorzyJASTRZĘBSKA I., SZCZERBA J., STOCH P., PROROK R., ŚNIEŻEK E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 161
9
 • [interview, 2022]
 • TytułBezpieczne materiały ogniotrwałe
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, rozm. Sebastian Wach
  ŹródłoPuls Biznesu. — 2022 nr 38 (25-27.02.2022), s. 9
10
 • [proceedings, 2020]
 • TytułCeramics in metals joining and new perspectives of streamlining the welding processes
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA
  ŹródłoDigitalization of industrial thermal processes and units [Dokument elektroniczny] : 18 November 2020 : international online conference. — [Russia : National University of Science and Technology], [2020]. — S. [1]
11
 • [article, 2022]
 • TytułCorrosion of alumina-spinel refractory by secondary metallurgical slag using coating corrosion test
  AutorzySina DARBAN, Camille REYNAERT, Maciej LUDWIG, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 10 art. no. 3425, s. 1–21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/10/3425/pdf?version=1652258780
12
 • [article, 2014]
 • TytułCorrosion of basic refractories in contact with cement clinker and klin hot meal
  AutorzyJacek SZCZERBA, Ilona JASTRZĘBSKA, Zbigniew PĘDZICH, Mirosław M. BUĆKO
  ŹródłoJournal of Materials Science and Chemical Engineering. — 2014 vol. 2 no. 10, s. 16–25
13
14
 • [proceedings, 2022]
 • TytułCorrosion of MgO-Cr refractory by PbO-rich copper slags by various corrosion methods
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, Maciej LUDWIG, Adam Piwowarczyk, Edyta ŚNIEŻEK, Yawei Li, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 520
15
 • [article, 2022]
 • TytułCorrosion resistance of MgO and $Cr_{2}O_{3}$-based refractory raw materials to PbO-rich Cu slag determined by hot-stage microscopy and pellet corrosion test
  AutorzyMaciej LUDWIG, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA, Ryszard PROROK, Yawei Li, Ning Liao, Mithun Nath, Jozef Vlček, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 3 art. no. 725, s. 1–23. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/3/725/pdf
16
17
 • [article, 2015]
 • TytułCrystal structure of Mössbauer study of $FeAl_{2}O_{4}$
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Paweł STOCH, Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK
  ŹródłoNukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 47–49
18
 • [proceedings, 2013]
 • TytułDependence between abrasion test conditions and the phase composition of basic refractories
  AutorzyI. JASTRZĘBSKA, J. SZCZERBA, W. Zelik, M. Heflich
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1]
19
 • [proceedings, 2019]
 • TytułDesigning thermal shock resistance of magnesia-based refractories : [poster]
  AutorzyJacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA, Maciej LUDWIG
  ŹródłoICR [Dokument elektroniczny] : International Colloquium on Refractories : supplier industries enabling : refractories : September 25textsuperscript{th} and 26textsuperscript{th}, 2019, Aachen, Germany. — Germany : ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, cop. 2019. — S. 177–178
20
 • [proceedings, 2022]
 • TytułDetermination of high-temperature corrosion mechanism of novel Cr-free refractory material for the copper industry by experimental coupled with simulation approach
  AutorzyI. JASTRZĘBSKA
  ŹródłoHTC 2022 : 10textsuperscript{th} international conference on High Temperature Capillarity : September 12–16, 2022, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Natalia Sobczak, Simeon Agathopoulos. — Kraków : Polish Foundrymen's Association, cop. 2022. — S. 89
21
 • [article, 2013]
 • TytułEfekty procesu hydratacji ogniotrwałych betonów zasadowych
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Ryszard PROROK, Edyta ŚNIEŻEK, Dominika MADEJ
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 174–184
22
23
24
 • [article, 2015]
 • TytułElastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures
  AutorzyIlona JASTRZĘBSKA, Jacek SZCZERBA, Jakub Szlęzak, Edyta ŚNIEŻEK, Zbigniew PĘDZICH
  ŹródłoMateriali in Tehnologije. — 2015 vol. 49 nr 6, s. 913–918. — tekst: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit156/jastrzebska.pdf
25
 • [proceedings, 2017]
 • TytułElevated temperature electronic properties of hercynite spinel ${FeAl_2O_4}$ obtained by Arc Plasma Synthesis (APS)
  AutorzyI. A. JASTRZĘBSKA, J. SZCZERBA
  ŹródłoElectronic Materials and Applications 2017 [Dokument elektroniczny] : January 17-20 2017 [Orlando, USA] : program schedule and abstract book. — [USA] : [s. n.], [2017]. — S. [199]