Wykaz publikacji wybranego autora

Seweryn Rudnicki, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6443-3492

ResearcherID: brak

Scopus: 56239130600

PBN: 936117

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem244659
202011
201911
2018211
2017633
201611
20153111
20146132
2013422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem241410
202011
201911
201822
2017624
201611
2015321
2014651
201344
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24177
202011
201911
2018211
2017624
201611
2015321
201466
201344
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24321
202011
201911
201822
2017615
201611
201533
201466
201344
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24195
202011
201911
201822
2017642
201611
2015321
201466
2013431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24204
202011
201911
201822
2017642
201611
2015321
201466
2013441
2
 • Ciało i tożsamość w internecie : teoria–dyskurs–codzienność[The body and identity on the Internet : theory–discourse–everyday life / Seweryn RUDNICKI. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — 267 s.. — Bibliogr. s. 240–259. — ISBN: 978-83-7383-682-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Complexity, institutions, and an 'Agile' disability policy / Seweryn RUDNICKI // Polish Sociological Review ; ISSN 1231-1413. — 2016 [no.] 3, s. 327-339. — Bibliogr. s. 338–339, Abstr.. — W bazie Web of Science iss. 195

 • keywords: complexity, systems theory, disability, Luhmann, agile policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Cultures of innovation: the role of long term orientation and indulgence in national innovation success / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // W: ESA 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference of the European Sociological Association 2015 : differences, inequalities and sociological imagination : Prague, 25–28 August 2015 : abstract book / European Sociological Association (ESA), Institite of Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — ISBN: 978-88-97523-49-9 ; e-ISBN: 978-80-7330-272-6. — S. 421. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Disability, representation and translation: how can sociology move beyond the social model?Niepełnosprawność, reprezentacja i translacja: jak socjologia może wyjść poza model społeczny niepełnosprawności? / Seweryn RUDNICKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/3, s. 79–90. — Bibliogr. s. 88–90. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.3/human.2018.17.3.79.pdf

 • słowa kluczowe: społeczny model niepełnosprawności, niepełnosprawność, translacja, teoria aktora-sieci

  keywords: translation, social model of disability, disability, actor-network theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.3.79

6
 • Empathy and complexity: the system theory perspective on design thinking as a knowledge management process / Seweryn RUDNICKI // W: IFKAD 2018 [Dokument elektroniczny] : societal impact of knowledge and design : 13\textsuperscript{th} international forum on knowledge asset dynamics : 4-6 July 2018, Delft - Netherlands : proceedings / eds. Han van der Meer, Guido Enthoven, Giovanni Schiuma. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Delft : s. n.], [2018]. — (Proceedings IFKAD ; ISSN 2280-787X). — e-ISBN: 978-88-96687-11-6. — s. 1804–1814. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ifkad.org/custom-area-restricted/ [2018-11-07]. — Bibliogr. s. 1812–1814, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: knowledge management, design thinking, Luhmann, social systems theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Innowacje i komercjalizacja wiedzy w naukach społecznych[Innovation and commercialization of knowledge in social sciences] / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // W: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej : twórcza destrukcja 2 / red. nauk. Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, 2014. — ISBN: 978-83-7378-915-9. — S. 77–99. — Bibliogr. s. 96–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacje, nauki społeczne, trajektoria innowacji

  keywords: innovations, social sciences, innovation trajectories

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kultura innowacji: jak czynniki kulturowe wpływają na innowacyjność w państwach nordyckichCulture of innovation: how cultural factors influence innovation in the Nordic countries / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Kultura i Polityka ; ISSN 1899-4466. — 2017 nr 21, s. 76–91. — Bibliogr. s. 88–90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, innowacja, Global Innovation Index, Geert Hofstede, państwa nordyckie

  keywords: innovation, innovativeness, Global Innovation Index, Nordic countries, Geert Hofstede

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności w PolsceCultural barriers to innovativeness in Poland / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Zarządzanie Publiczne ; ISSN 1898-3529. — 2017 nr 3, s. 35–52. — Bibliogr. s. 50–52

 • słowa kluczowe: innowacje, kultura, innowacyjność, Hofstede, Global Innovation Index

  keywords: culture, innovation, innovativeness, Hofstede, Global Innovation Index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15678/ZP.2017.40.2.03

10
 • Maszyny społeczne : wszystko ujdzie, o ile działa / Łukasz Aftelowicz, Krzysztof Pietrowicz. — Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013Social machines: anything goes, as long as it works / Łukasz Aftelowicz, Krzysztof Pietrowicz / Rec. Seweryn RUDNICKI // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2014 no. 6, s. 254–257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa[The social sciences and commercialization of knowledge : how social scientists create innovations for economy and society] / red. nauk. Seweryn RUDNICKI. — Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, cop. 2013. — 186, [1] s.. — Bibliogr. s. 181–184. — ISBN: 978-83-60005-34-7. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Niepełnosprawnosć i złożonośćDisability and complexity / Seweryn RUDNICKI // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2014 nr 2, s. 43–61. — Bibliogr. s. 59–61, Summ.

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, złożoność, teoria złożoności, instytucje

  keywords: complexity theory, disability, institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Niepełnosprawność a instytucje: w kierunku inteligentnej polityki społecznej[Disability and institutions: towards an intelligent social policy] / Barbara GĄCIARZ, Seweryn RUDNICKI, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiami / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-845-5. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Not only individualism: the effects of long-term orientation and other cultural variables on national innovation success / Andrzej Bukowski, Seweryn RUDNICKI // Cross-Cultural Research ; ISSN 1069-3971. — 2019 vol. 53 iss. 2, s. 119-162. — Bibliogr. s. 155-161, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-10

 • keywords: culture, innovation, flexibility, innovativeness, Hofstede, long-term orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1069397118785546

15
 • Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej[Polish disabled : from comprehensive diagnosis to a new model of social policy] / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 400 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polscy niepełnosprawni : pomiędzy deklaracjami a realiamiThe Polish (dis)abled : between declarations and reality / pod red. Barbary GĄCIARZ, Seweryna RUDNICKIEGO i Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 196 s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz.. — ISBN: 978-83-7464-845-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji[The institutional support system for persons with disabilities in Poland : a diagnosis of dysfunctions] / Barbara GĄCIARZ, Paweł Kubicki, Seweryn RUDNICKI // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 105–126. — Bibliogr. s. 125–126. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The body, technology and translation: mapping the complexity of online embodiment / Seweryn RUDNICKI // Sociological Research Online [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1360-7804. — 2017 vol. 22 iss. 2 art. no. 15, 14 ekranów. — Tryb dostępu: http://www.socresonline.org.uk/22/2/15.html# [2017-08-22]. — Bibliogr. ekran 11–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-31

 • keywords: technology, translation, complexity, Internet, body, embodiment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5153/sro.4322

19
 • Transfer or translation? : the actor-network theory approach to the social impact of science / Seweryn RUDNICKI // W: BESC 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-2366-4. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — tekst: https://goo.gl/JKjrnq

 • keywords: translation, knowledge transfer, social impact of science, actor-network theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BESC.2017.8256411

20
 • Translations of sociological knowledge: a theoretical model and empirical evidence of practical application of sociology / Seweryn RUDNICKI // W: ESA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th conference of the European Sociological Association : (un)making Europe: capitalism, solidarities, subjectivities : Athens, 29.08–1.09 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : European Sociological Association (ESA), cop. 2017. — (Abstract Book / European Sociological Association ; ISSN 2522-2562). — S. 969–970. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf [2019-05-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Trzy mity na temat komercjalizacji wiedzy z nauk społecznych[Three myths of commercialization of the social sciences] / Seweryn RUDNICKI // W: Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa / red. nauk Seweryn Rudnicki. — Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, cop. 2013. — ISBN: 978-83-60005-34-7. — S. 171–179. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Usługi publiczne i komercyjne: kierunki zmian systemu indywidualnego wsparcia osób niepełnosprawnych[Public and commercial services: the directions for changes in the institutional support system for persons with disabilities] / Barbara GĄCIARZ, Mirosław Grewiński, Seweryn RUDNICKI, Karolina Geletta // W: Polscy niepełnosprawni : od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej / pod red. Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0555). — ISBN: 978-83-7464-701-4. — S. 219–234. — Bibliogr. s. 234. — B. Gąciarz – dod. afiliacja: IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Which culture makes a country innovative? : the cross-national patterns of cultural factors fostering innovativeness / Andrzej Wojciech Bukowski, Seweryn RUDNICKI // W: ESA 2017 [Dokument elektroniczny] : 13th conference of the European Sociological Association : (un)making Europe: capitalism, solidarities, subjectivities : Athens, 29.08–1.09 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — France : European Sociological Association (ESA), cop. 2017. — (Abstract Book / European Sociological Association ; ISSN 2522-2562). — S. 656–657. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf [2019-05-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wstęp[Introduction] / Seweryn RUDNICKI // W: Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa / red. nauk Seweryn Rudnicki. — Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, cop. 2013. — ISBN: 978-83-60005-34-7. — S. 7–9. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: