Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Krzyżanowska, dr inż.

poprzednio: Drozd

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1981-7067

ResearcherID: P-9953-2019

Scopus: 57044566800

PBN: 3958246

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2013]
 • TytułA pixel readout chip in 40 nm CMOS process for high count rate imaging systems with minimization of charge sharing effects
  AutorzyP. MAJ, P. GRYBOŚ, R. SZCZYGIEŁ, P. KMON, A. DROZD, G. Deptuch
  Źródło2013 IEEE NSS/MIC [Dokument elektroniczny] : Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference : October 27 – November 2, Seoul, Korea / guest ed. Yong Choi ; Institute of Electrical and Electronics Engineers. — [Piscataway : IEEE], cop. 2013. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NSSMIC.2013.6829433

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułA reconfigurable electrical stimulator for the needs of multichannel neurobiological experiments
  AutorzyPiotr KMON, Aleksandra DROZD
  ŹródłoInternational Journal of Microelectronics and Computer Science. — 2014 vol. 5 no. 3, s. 87–91
 • keywords: ASIC, multichannel integrated stimulating circuits, neurobiological experiments, programmable stimulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAlgorithms for elimination of charge sharing effects in single photon counting pixel detectors
  AutorzyPiotr OTFINOWSKI
  ŹródłoMIXDES 2017 : Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 24textsuperscript{th} international conference : Bydgoszcz, Poland, June 22–24, 2017 / ed. by Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2017. — S. 70
 • keywords: pixel detectors, charge sharing, hit allocation algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalizy symulacyjne układów stymulacyjnych pod kątem wykorzystania w wielokanałowych układach scalonych
  AutorzyPiotr KMON, Aleksandra DROZD
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2013 vol. 59 nr 3, s. 243–246
 • słowa kluczowe: stymulacja elektryczna, układy wielokanałowe, CMOS, układy ASIC

  keywords: CMOS, ASIC, electrical stimulation, multichannel circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalizy symulacyjne układów stymulacyjnych pod kątem wykorzystania w wielokanałowych układach scalonych
  AutorzyPiotr KMON, Aleksandra DROZD
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie MPM 2013 : materiały XII sympozjum : Krynica Zdrój, 19–23 maja 2013 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2013. — S. 81–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2016]
 • TytułCharacterization of a photon counting CHASE Jr. chip in a 40nm CMOS process with the C8P1 charge sharing correction algorithm using a collimated X-ray beam
  AutorzyA. KRZYŻANOWSKA, P. MAJ, G. DEPTUCH, R. SZCZYGIEŁ, P. GRYBOŚ
  Źródło2016 IEEE NSS/MIC [Dokument elektroniczny] : IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) : 29 October - 5 November 2016, Strasbourg, France : abstract book. — [Strasbourg : s. n.], [2016]. — S. [79] N19-1
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [referat, 2013]
 • TytułComparison of methods for hand gesture recognition based on Dynamic Time Warping algorithm
  AutorzyKatarzyna BARCZEWSKA, Aleksandra DROZD
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — S. 34–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2014]
 • TytułDesign of the ultrafast LVDS I/O) interface in 40 nm CMOS process
  AutorzyTadeusz SATŁAWA, Aleksandra DROZD, Piotr KMON
  ŹródłoMIXDES 2014 [Dokument elektroniczny] : mixed design of integrated circuits and systems : Lublin, Poland June 19–21, 2014 : proceedings of the 21textsuperscript{st} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2014. — S. 200–204
 • keywords: LVDS transmitter, LVDS receiver, X-ray imaging application, multichannel Integrated Circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2014.6872185

15
 • [referat, 2015]
 • TytułDigitally assisted low noise and fast signal processing charge sensitive amplifier for single photon counting systems
  AutorzyP. GRYBOŚ, A. DROZD, R. KŁECZEK, P. MAJ, R. SZCZYGIEŁ
  ŹródłoICIT 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Conference on Industrial Technology : 17-19 March 2015, Sevilla. — [Piscataway : IEEE], cop. 2015. — S. 1445–1450
 • keywords: ASIC, charge sensitive amplifier, low noise, single photon counting detectors, multichannel processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2013]
 • TytułFPGA simulations of charge sharing effect compensation algorithms for implementation in deep sub-micron technologies
  AutorzyPiotr MAJ, Aleksandra DROZD, Robert SZCZYGIEŁ, Paweł GRYBOŚ
  Źródło2013 UKSim 15th international conference on Computer modelling and simulation : 10 April – 12 April 2013, Cambridge, United Kingdom. — [United Kingdom : IEEE], [2013]. — S. 780–786
 • keywords: Monte Carlo, FPGA, hybrid pixel detector, charge sharing, C8P1, LabView

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/UKSim.2013.42

17
18
19
20
 • [referat, 2015]
 • TytułMethodology of automation process of wafer tests
  AutorzyPiotr MAJ, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Anna KOZIOŁ
  ŹródłoMIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — S. 139
 • keywords: automated wafer test, wafer probe test, ASICs tests, IC tests optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208579

21
 • [referat, 2018]
 • TytułMultithreshold pattern recognition algorithm for charge sharing compensation in hybrid pixel detectors
  AutorzyPiotr OTFINOWSKI, Aleksandra KRZYŻANOWSKA, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ
  ŹródłoMIXDES 2018 [Dokument elektroniczny] : Mixed Design of integrated circuits and systems : book of abstracts of 25textsuperscript{th} international conference : Gdynia, Poland, June 21–23, 2018 / ed. by Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2018. — S. 59
 • keywords: X-ray imaging, hybrid pixel detectors, single-photon counting, charge sharing effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/MIXDES.2018.8436791

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułProblemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X
  AutorzyAleksandra DROZD, Piotr MAJ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 5, s. 86–89. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/5/19.pdf
 • słowa kluczowe: detekcja promieniowania X, detektory pikselowe, algorytmy korekcji, hybrydowe detektory promieniowania

  keywords: pixel detectors, X-ray detection, correction algorithms, hybrid radiation detectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.05.19

24
 • [referat, 2014]
 • TytułProblemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach promieniowania X
  AutorzyAleksandra DROZD, Piotr MAJ
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 87–88
 • słowa kluczowe: detekcja promieniowania X, detektory pikselowe, algorytmy korekcji, półprzewodnikowe detektory promieniowania

  keywords: pixel detectors, X-ray detection, correction algorithms, semiconductor radiation detectors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułProjekt układu do elektrycznej stymulacji dla potrzeb wielokanałowych eksperymentów neurobiologicznych
  AutorzyPiotr KMON, Aleksandra DROZD
  ŹródłoModelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIII sympozjum : Krynica Zdrój, 18–22 maja 2014 : streszczenia referatów / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Katedra Metrologii i Elektroniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2014. — S. 89–90
 • słowa kluczowe: ASIC, wielokanałowe scalone układy stymulacyjne, eksperymenty neurobiologiczne

  keywords: ASIC, multichannel integrated stimulating circuits, neurobiological experiments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: