Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szramowiat-Sala, dr inż.

poprzednio: Szramowiat

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2251-3061

ResearcherID: X-2905-2018

Scopus: 56845817700

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
  • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
2
  • Characterization of particulate matter in Kraków, Poland
3
  • Chemical species in atmospheric aerosols from Krakow and Białka, South Poland
4
  • Kolorymetryczne oznaczanie śladowych ilości metali
5
  • Pomiar zawartości rtęci w popiołach z kotłów pyłowych i fluidalnych
6
  • Rtęć zaadsorbowana na cząstkach pyłu zawieszonego na podstawie próbek pochodzących z Krakowa