Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szramowiat-Sala, dr inż.

poprzednio: Szramowiat

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2251-3061

ResearcherID: X-2905-2018

Scopus: 56845817700

PBN: 4068038

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)




1
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
2
 • An overview of some challenges in the studies in the emission of particulate matter
3
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
4
 • Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska District): carbonaceous species dry deposition analysis
5
 • Determination of chemical composition of atmospheric aerosols conducted on the basis of particulate matter samples from Malopolska, South Poland
6
 • Emisja stacjonarna a pył zawieszony w powietrzu
7
 • Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny]
8
9
 • Filtry cząstek stałych a emisja z samochodów benzynowych
10
 • Mercury in atmospheric aerosols: a preliminary case study for the city of Krakow, Poland
11
 • Off-grid photovoltaic systems as a solution for the ambient pollution avoidance and Iraq's rural areas electrification
12
 • Oxidative potential of PM10 and PM2.5 collected at high air pollution site related to chemical composition: Krakow case study
13
 • Polycyclic aromatic hydrocarbons and their nitrated derivatives associated with PM10 from Kraków city during heating season
14
 • Pomiar właściwości utleniających aerozoli atmosferycznych metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego
15
 • Pomiar zawartości rtęci w popiołach z kotłów pyłowych i fluidalnych
16
 • Przegląd możliwości obniżenia emisji szkodliwych składników spalin z procesów spalania w jednostkach centralnego ogrzewania
17
 • Quantitative assessment of $PM_{2.5}$ sources and their seasonal variation in Krakow
18
 • Short review on atmospheric aerosols source apportionment methods
19