Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szramowiat-Sala, dr inż.

poprzednio: Szramowiat

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2251-3061

ResearcherID: X-2905-2018

Scopus: 56845817700

PBN: 4068038

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED2017)
2
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
3
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
4
 • AGH ISC 2018
5
 • Ambient winter HULIS concentrations in coal combustion influenced area – case study for Krakow, Poland
6
 • An overview of some challenges in the studies in the emission of particulate matter
7
 • An overview of the challenges in the studies of solid particle emission
8
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
9
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
10
 • Analiza zawartości rtęci w aerozolach atmosferycznych
11
 • Atmospheric mercury – case study for the city of Krakow, Poland
12
 • Badania związków węgla w aerozolach atmosferycznych w aspekcie ich wpływu na zdrowie
13
 • Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska disctrict): carbonaceous species dry deposition analysis
14
 • Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska District): carbonaceous species dry deposition analysis
15
 • Characterization of particulate matter in Kraków, Poland
16
 • Charakterystyka chemiczna cząstek stałych emitowanych w procesach spalania
17
 • Charakterystyka składu chemicznego cząstek emitowanych ze źródeł stacjonarnych i mobilnych
18
 • Chemical composition of particles emitted from stationary and mobile sources
19
 • Chemical composition of products emitted in residential heating
20
 • Chemical species in atmospheric aerosols from Krakow and Białka, South Poland
21
 • Chemiczna charakterystyka oraz identifikacja źródeł emisji aerozoli atmosferycznych w aglomeracji krakowskiej
22
 • Chemiczna charakterystyka oraz identyfikacja źródeł emisji aerozoli atmosferycznych w aglomeracji krakowskiej
23
 • Comparison of chemical composition of atmospheric aerosols from Krakow and Bialka, South Poland
24
 • Comparison of chemical properties of solid particles emitted in residential heating of wood and briquette
25
 • Determination of chemical composition of atmospheric aerosols conducted on the basis of particulate matter samples from Malopolska, South Poland