Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szramowiat-Sala, dr inż.

poprzednio: Szramowiat

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2251-3061

ResearcherID: X-2905-2018

Scopus: 56845817700

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
2
 • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
3
 • AGH ISC 2018
4
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
5
 • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
6
 • Analiza zawartości rtęci w aerozolach atmosferycznych
7
 • An overview of the challenges in the studies of solid particle emission
8
 • Badania związków węgla w aerozolach atmosferycznych w aspekcie ich wpływu na zdrowie
9
 • Carbonaceous species in atmospheric aerosols from the Krakow area (Malopolska disctrict): carbonaceous species dry deposition analysis
10
 • Charakterystyka chemiczna cząstek stałych emitowanych w procesach spalania
11
 • Charakterystyka składu chemicznego cząstek emitowanych ze źródeł stacjonarnych i mobilnych
12
 • Chemical composition of particles emitted from stationary and mobile sources
13
 • Chemical species in atmospheric aerosols from Krakow and Białka, South Poland
14
 • Chemiczna charakterystyka oraz identifikacja źródeł emisji aerozoli atmosferycznych w aglomeracji krakowskiej
15
 • Chemiczna charakterystyka oraz identyfikacja źródeł emisji aerozoli atmosferycznych w aglomeracji krakowskiej
16
 • Comparison of chemical composition of atmospheric aerosols from Krakow and Bialka, South Poland
17
 • Determination of chemical composition of atmospheric aerosols conducted on the basis of particulate matter samples from Malopolska, South Poland
18
 • Emisja stacjonarna a pył zawieszony w powietrzu
19
 • Endocrine disrupting chemicals in atmospheric aerosols collected in different mid-European urban sites
20
 • Endocrine disruptor levels in ambient particles from different mid-European urban environments and their relation to local pollution sources
21
 • Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny]
22
 • Energy, ecological and economic aspects of introducing power generation system to the wood-fired stove
23
24
 • Evaluation of secondary organic aerosols in Krakow agglomeration, Poland
25
 • Influence of solid fuels combustion parameters on particulate matter and other exhaust components emission