Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Szramowiat-Sala, dr inż.

poprzednio: Szramowiat

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2251-3061

ResearcherID: X-2905-2018

Scopus: 56845817700

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
  • 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED2017)
2
  • Adsorpcja jonów rtęci z roztworów wodnych na wybranych sorbentach mineralnych
3
  • Analiza składu chemicznego pyłu PM10 z Krakowa z uwzględnieniem metali ciężkich
4
  • Comparison of chemical composition of atmospheric aerosols from Krakow and Bialka, South Poland
5
  • Determination of chemical composition of atmospheric aerosols conducted on the basis of particulate matter samples from Malopolska, South Poland
6
  • Emisja stacjonarna a pył zawieszony w powietrzu
7
  • Pomiar właściwości utleniających aerozoli atmosferycznych metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego
8
  • Pomiar zawartości rtęci w popiołach z kotłów pyłowych i fluidalnych
9
  • Przegląd możliwości obniżenia emisji szkodliwych składników spalin z procesów spalania w jednostkach centralnego ogrzewania
10
  • Skład chemiczny aerozoli atmosferycznych z rejonu Krakowa w aspekcie analizy strumienia suchej depozycji rtęci i węgla