Wykaz publikacji wybranego autora

Wioleta Antonik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Planowanie badań oraz ocena skuteczności zastosowania metody tomografii elektrooporowej do monitoringu zanieczyszczeń na podstawie modelowania numerycznego
2
  • Research planning and assessment of the effectiveness of electrical resistivity tomography method for the pollution monitoring based on the numerical modeling