Wykaz publikacji wybranego autora

Wioleta Antonik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Application of electromagnetic methods for polymetallic prospection in mining conditions
2
  • Application of expansive rock bolts for geophysical surveys
3
  • Determination of the extent of fractured zones around mine openings using the resistivity and GPR methods
4
  • Geophysical and geochemical studies on historical layers in the area of Old Krakow, Poland
5
  • Glacial till imaging based on high-resolution reflection surveys
6
  • Planowanie badań oraz ocena skuteczności zastosowania metody tomografii elektrooporowej do monitoringu zanieczyszczeń na podstawie modelowania numerycznego
7
  • Recognition of fault zone by the chargeability Imaging Method (IP) under mining conditions
8
  • Research planning and assessment of the effectiveness of electrical resistivity tomography method for the pollution monitoring based on the numerical modeling
9
  • Zastosowanie techniki GPR do wykrywania stref spękań i stref podwyższonej porowatości w warunkach kopalnianych