Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pastucha, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6965-2574 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-3490-2017

Scopus: 6505813584

PBN: 5e709472878c28a0473bd4bd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAccuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study
  AutorzyJakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 15–16
 • keywords: mobile mapping, bundle adjustment, ego-motion estimation, image sequences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAccuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study
  AutorzyJakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 8–14
 • keywords: mobile mapping, motion analysis, bundle adjustment, image sequences, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.11

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAutomatic traction poles extraction from laser scanning data
  AutorzyMałgorzata SŁOTA, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoEuropean LiDAR Mapping Forum 2012 : Austria, Salzburg, 4–5 December 2012 : show guide. — [UK : s. n.], [2012]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCatenary system detection, localization and classification using mobile scanning data
  AutorzyElżbieta PASTUCHA
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 8 iss. 10, s. 801-1–801-22. — tekst: https://goo.gl/1TTTN8
 • keywords: object recognition, LiDAR, mobile mapping, point cloud classification, railway monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs8100801

6
 • [referat, 2014]
 • TytułDetecting elements of railway infrastructure obtained by means of laser scanning and photogrammetry methods
  AutorzySławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — S. 90–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDetekcja znaków drogowych i kolejowych na zdjęciach i w chmurze punktów – przegląd istniejących algorytmów
  AutorzyAgnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2013 t. 11 z. 2, s. 69–78
 • słowa kluczowe: znaki drogowe, znaki kolejowe, rozpoznawanie wzorca, detekcja znaków, klasyfikacja znaków

  keywords: template recognition, traffic signs, railroad, sign detection, sign classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyAntoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 59
 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułDigital documentation of heritage objects on non-developable surfaces
  AutorzyElżbieta PASTUCHA, Antoni RZONCA, Stanisław SZOMBARA
  ŹródłoBGC-Geomatics 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 Baltic Geodetic Congress : 21–23 June 2018, Olsztyn, Poland : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2018. — S. 159–163
 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00036

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetoda opracowywania ultrawysokorozdzielczych ortofotoplanów zabytkowych polichromii z wykorzystaniem zdjęć o różnej rozdzielczości
  AutorzyAdam BOROŃ, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 53–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOpracowanie i ocena skuteczności działania algorytmu segmentacji słupów trakcyjnych pomierzonych techniką mobilnego skaningu laserowego
  AutorzyElżbieta PASTUCHA, Małgorzata SŁOTA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 267–278
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance of the automatic bundle adjustment in the virtualized environment
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 181–186
 • keywords: Linux, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation, image matching, platform virtualization, software performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.40

14
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance of the automatic bundle block adjustment in the virtualized environment
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 85
 • keywords: Linux, virtualization, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2017]
 • TytułPoint cloud classification and track centre determination in point cloud collected by MMS on rail
  AutorzyElżbieta PASTUCHA
  ŹródłoINGEO 2017 : proceedings of the 7textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — S. 137–146
 • keywords: LiDAR, mobile mapping, point cloud classification, railway monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułProblemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowych
  AutorzyKrystian PYKA, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2013 vol. 25, s. 177–188
 • słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, teksturowanie, obraz cyfrowy, skrajnia kolejowa, modelowanie 3D

  keywords: terrestrial laser scanning, texturing, digital image, 3D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułResearch on the influence of the approximated principal distance on the accuracy of orthophotoplans out of historic polychrome (on flat and quasi-flat surface)
  AutorzyElżbieta PASTUCHA
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 61–71. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.61.pdf
 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, ortofotoplan, lustrzanka cyfrowa, elementy orientacji wewnętrznej

  keywords: heritage documentation, orthophotoplan, interior orientation elements, DSLR camera

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.61

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułTrack and gauge geometry measurements – the present and future
  AutorzyAgnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 2, s. 66–71
 • keywords: track gauge, railway gauge measurements, railway track measurements, mobile mapping systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułWykrywanie i rozpoznawanie wybranej klasy znaków kolejowych
  AutorzySławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoiNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, skaning mobilny, wykrywanie znaków kolejowych, ekstrakcja obiektów

  keywords: neural network, feature extraction, mobile scanning, railway sign extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułWyznaczenie punktów osnowy pomiarowej w procesie aerotriangulacji
  AutorzyKrystian PYKA, Elżbieta PASTUCHA, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2016 vol. 28, s. 105–114. — tekst: https://goo.gl/5aggwG
 • słowa kluczowe: osnowa pomiarowa, kontur budynku, punkty wiążące, aerotriangulacja

  keywords: bundle adjustment, building outline, survey control network, tie points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2016.008