Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Pastucha, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kftśip


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6965-2574 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-3490-2017

Scopus: 6505813584

PBN: 5e709472878c28a0473bd4bd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • 3D reconstruction of power lines using UAV images to monitor corridor clearance / Elżbieta PASTUCHA, Edyta PUNIACH, Agnieszka ŚCISŁOWICZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 22 art. no. 3698, s. 1–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-11. — E. Pastucha - dod. afiliacja: University of Southern Denmark, Odense; P. Wiącek - dod. afiliacja: FlyTech UAV sp. z o. o., Cracow. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/22/3698/pdf

 • keywords: power lines, 3D reconstruction, unmanned aerial vehicles, image-based reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12223698

2
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 15–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: mobile mapping, bundle adjustment, ego-motion estimation, image sequences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 8–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/5R08T5

 • keywords: mobile mapping, motion analysis, bundle adjustment, image sequences, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.11

4
 • Automatic traction poles extraction from laser scanning data / Małgorzata SŁOTA, Elżbieta PASTUCHA // W: European LiDAR Mapping Forum 2012 : Austria, Salzburg, 4–5 December 2012 : show guide. — [UK : s. n.], [2012]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Catenary system detection, localization and classification using mobile scanning data / Elżbieta PASTUCHA // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2016 vol. 8 iss. 10, s. 801-1–801-22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 801-20–801-22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-27. — tekst: https://goo.gl/1TTTN8

 • keywords: object recognition, LiDAR, mobile mapping, point cloud classification, railway monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs8100801

6
 • Detecting elements of railway infrastructure obtained by means of laser scanning and photogrammetry methods / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 90–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: www.wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/innowacyjne-technologie-ksiazka1.pdf [2014-09-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Detekcja znaków drogowych i kolejowych na zdjęciach i w chmurze punktów – przegląd istniejących algorytmówTraffic and railroad signs detection in images and in point cloud – overview of existing algorithms / Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 2, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • słowa kluczowe: znaki drogowe, znaki kolejowe, rozpoznawanie wzorca, detekcja znaków, klasyfikacja znaków

  keywords: template recognition, traffic signs, railroad, sign detection, sign classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Digital documentation of heritage objects on non-developable surfaces / Antoni RZONCA, Elżbieta PASTUCHA, Stanisław SZOMBARA // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • keywords: stereo image processing, geographic information systems, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Metoda opracowywania ultrawysokorozdzielczych ortofotoplanów zabytkowych polichromii z wykorzystaniem zdjęć o różnej rozdzielczościMethod of making ultra-high resolution orthophotoplans of historic frescoes using various resolution images / Adam BOROŃ, Elżbieta PASTUCHA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 53–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Opracowanie i ocena skuteczności działania algorytmu segmentacji słupów trakcyjnych pomierzonych techniką mobilnego skaningu laserowegoAutomatic extraction of tracion poles using mobile laser scanning data / Elżbieta PASTUCHA, Małgorzata SŁOTA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 267–278. — Bibliogr. s. 276–277, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Performance of the automatic bundle adjustment in the virtualized environment / Mariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 181–186. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/52GnZS

 • keywords: Linux, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation, image matching, platform virtualization, software performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.40

14
 • Performance of the automatic bundle block adjustment in the virtualized environment / Mariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]

 • keywords: Linux, virtualization, photoscan, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Point cloud classification and track centre determination in point cloud collected by MMS on rail / Elżbieta PASTUCHA // W: INGEO 2017 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — ISBN: 978-972-49-2300-0. — S. 137–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.

 • keywords: LiDAR, mobile mapping, point cloud classification, railway monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowychProblems of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauge / Krystian PYKA, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188. — Bibliogr. s. 185–187, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, teksturowanie, obraz cyfrowy, skrajnia kolejowa, modelowanie 3D

  keywords: terrestrial laser scanning, texturing, digital image, 3D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Research on the influence of the approximated principal distance on the accuracy of orthophotoplans out of historic polychrome (on flat and quasi-flat surface)Badanie wpływu przybliżonej odległości obrazowej zdjęć na dokładność ortofotoplanów polichromii zabytkowych (z powierzchni płaskich i quasi-płaskich) / Elżbieta PASTUCHA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 61–71. — Bibliogr. s. 70–71, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.61.pdf

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, ortofotoplan, lustrzanka cyfrowa, elementy orientacji wewnętrznej

  keywords: heritage documentation, orthophotoplan, interior orientation elements, DSLR camera

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.61

18
 • Track and gauge geometry measurements – the present and future / Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 2, s. 66–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

 • keywords: track gauge, railway gauge measurements, railway track measurements, mobile mapping systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wybranej klasy znaków kolejowychDetection and recognition of selected class railway signs / Sławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, skaning mobilny, wykrywanie znaków kolejowych, ekstrakcja obiektów

  keywords: neural network, feature extraction, mobile scanning, railway sign extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wyznaczenie punktów osnowy pomiarowej w procesie aerotriangulacjiDetermining survey control points during the process of bundle adjustment / Krystian PYKA, Elżbieta PASTUCHA, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2016 vol. 28, s. 105–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/5aggwG

 • słowa kluczowe: osnowa pomiarowa, kontur budynku, punkty wiążące, aerotriangulacja

  keywords: bundle adjustment, building outline, survey control network, tie points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2016.008