Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Lewandowska-Śmierzchalska, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7849-5643

ResearcherID: T-3629-2017

Scopus: 57194626733

PBN: 901174

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowo-kondensatowego
  AutorzyJoanna LEWANDOWSKA
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2011 R. 67 nr 7, s. 449–453
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 21–22
 • słowa kluczowe: magistralowy rurociąg przesyłowy, transport ropy naftowej

  keywords: trunk transmission pipeline, transport of crude oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [referat, 2018]
 • TytułAttenuation in Polish shale gas deposits : abstract
  AutorzyPaweł WANDYCZ, Eryk ŚWIĘCH, Leo Eisner, Andrzej PASTERNACKI, Rafał MATUŁA, Tomasz MAĆKOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCriteria for selecting sites for integrated $CO_{2}$ storage and geothermal energy recovery
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA
  ŹródłoJournal of Cleaner Production. — 2021 vol. 285 art. no. 124822, s. 1–13
 • keywords: geothermal energy, CO2 storage, group decision making, site screening criteria, analytical hierarchy process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2020.124822

7
8
 • [referat, 2019]
 • TytułEmisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 37
 • słowa kluczowe: Polska, metan, dwutlenek węgla, emisja, eksploatacja ropy i gazu

  keywords: carbon dioxide, Poland, emission, methane, oil and gas exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
13
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 35–49
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2014 nr 86, s. 39–53
 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPresent metrological standards in mathematical modeling procedures
  AutorzyKazimierz TWARDOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Joanna PRZYBYŁOWICZ
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 247–259
 • keywords: mathematical modeling, metrology, measurement error, measurement uncertainty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2017]
 • TytułRyzyko ekologiczne związane z pracami poszukiwawczymi za złożami węglowodorów prowadzonymi na lądzie
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 75–76
 • słowa kluczowe: złoża węglowodorów, prace wiertnicze, badania sejsmiczne, ryzyko ekologiczne

  keywords: hydrocarbon deposits, drilling works, seismic surveys, ecological risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułScreening and ranking framework for underground hydrogen storage site selection in Poland
  AutorzyJoanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Radosław Tarkowski, Barbara ULIASZ-MISIAK
  ŹródłoInternational Journal of Hydrogen Energy. — 2018 vol. 43 iss. 9, s. 4401–4414. — tekst: https://goo.gl/tkCitq
 • keywords: hydrogen storage, aquifer, salt, hydrocarbon deposit, analytic hierarchy process, site selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.089

21
 • [referat, 2017]
 • TytułStudium wykonalności systemu monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami w oparciu o badania migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych
  AutorzyZbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA, Stanisław RYCHLICKI, Joanna WARTAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ wody fizycznie związanej na właściwości filtracyjne skał
  AutorzyTWARDOWSKI Kazimierz, LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA Joanna
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułZastosowanie metody AHP do oceny możliwości wykorzystania struktur geologicznych w poziomach wodonośnych na podziemne składowiska lub magazyny
  AutorzyJoanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Barbara ULIASZ-MISIAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 57-58
 • słowa kluczowe: podejmowanie decyzji, składowanie dwutlenku węgla, poziomy wodonośne, metoda AHAP, magazynowanie gazu ziemnego, zatłaczanie odpadów

  keywords: natural gas storage, AHP method, aquifers, decision-making system, carbon storage, waste injection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: