Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Lewandowska-Śmierzchalska, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7849-5643

ResearcherID: T-3629-2017

Scopus: 57194626733

PBN: 901174

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowo-kondensatowego
2
 • Analiza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnienia
3
 • Analysis of reservoir properties and parameters of oil fields suitable for the application of $CO_{2}-EOR$ method
4
 • Application of AHP method to assess the possibilities of using of geological structures located in the aquifers as underground storage sites
5
 • Attenuation in Polish shale gas deposits
6
 • Criteria for selecting sites for integrated $CO_{2}$ storage and geothermal energy recovery
7
 • Ecological risk associated with the onshore hydrocarbon deposits exploration
8
 • Emisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce
9
 • Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce
10
 • Environmental risk related to the exploration and exploitation of coalbed methane
11
 • Fractal analysis of sandstone pore space geometry
12
 • Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji $CO_{2}$ z zakładów chemicznych w Polsce
13
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji
14
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancji
15
 • Oil pipeline leak detection using GPR method – simple case study
16
17
 • Present metrological standards in mathematical modeling procedures
18
 • Recent developments of non-direct methods of pipeline and leak detection
19
 • Ryzyko ekologiczne związane z pracami poszukiwawczymi za złożami węglowodorów prowadzonymi na lądzie
20
 • Screening and ranking framework for underground hydrogen storage site selection in Poland
21
 • Studium wykonalności systemu monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami w oparciu o badania migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych
22
 • System monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami oparty na badaniach migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych
23
 • Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
24
 • Wpływ wody fizycznie związanej na właściwości filtracyjne skał
25
 • Zastosowanie metody AHP do oceny możliwości wykorzystania struktur geologicznych w poziomach wodonośnych na podziemne składowiska lub magazyny