Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Lewandowska-Śmierzchalska, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7849-5643 orcid iD

ResearcherID: T-3629-2017

Scopus: 57194626733

PBN: 5e70920b878c28a04738f02e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem361323
202322
2022734
202122
202011
2019422
2018716
2017633
201511
2014321
201311
201122
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem369216
202322
2022761
202122
202011
20194112
2018725
20176123
201511
201433
201311
201122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem36288
202322
2022734
202122
202011
201944
2018761
201766
201511
201433
201311
201122
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem361224
202322
2022743
202122
202011
2019413
2018734
2017615
201511
201433
201311
201122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem362313
202322
2022743
202122
202011
2019422
2018761
2017633
201511
2014312
201311
201122
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem362412
202322
2022743
202122
202011
2019422
2018761
2017633
201511
2014321
201311
2011221
 • Analiza niepewności określania zasobów złóż węglowodorów, na przykładzie złoża gazowo-kondensatowegoThe analysis of uncertainty in defining the reserves of hydrocarbon deposits on the example of gas and condensate deposits / Joanna LEWANDOWSKA // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2011 R. 67 nr 7, s. 449–453. — Bibliogr. s. 453, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zagrożeń w magistralowym rurociągu przesyłowym ropy naftowej spowodowanych niekontrolowanym wzrostem ciśnieniaAnalysis of threats in the trunk crude oil transmission pipeline caused by uncontrolled pressure increase / Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 21–22. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: magistralowy rurociąg przesyłowy, transport ropy naftowej

  keywords: trunk transmission pipeline, transport of crude oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of AHP method to assess the possibilities of using of geological structures located in the aquifers as underground storage sites / Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Barbara ULIASZ-MISIAK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2017 vol. 34 no. 2, s. 361–374. — Bibliogr. s. 373–374, Summ.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.2/drill.2017.34.2.361.pdf

  orcid iD
 • keywords: natural gas storage, AHP method, aquifers, carbon storage, waste injection, decision making system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2017.34.2.361

5
 • Attenuation in Polish shale gas deposits : abstract / Paweł WANDYCZ, Eryk ŚWIĘCH, Leo Eisner, Andrzej PASTERNACKI, Rafał MATUŁA, Tomasz MAĆKOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Wandycz.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Criteria for selecting sites for integrated $CO_{2}$ storage and geothermal energy recovery / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2021 vol. 285 art. no. 124822, s. 1–13. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-26

  orcid iD
 • keywords: geothermal energy, CO2 storage, Analytic Hierarchy Process, group decision making, site screening criteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jclepro.2020.124822

7
8
 • Emisja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ pochodząca z wydobycia ropy i gazu w Polsce$CO_{2}$ i $CH_{4}$ emissions from oil and gas exploitation in Poland / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 37. — Tekst pol.-ang.. — W pracy błędnie podano imię autora: Robert Matuła

 • słowa kluczowe: Polska, metan, dwutlenek węgla, emisja, eksploatacja gazu, eksploatacja ropy

  keywords: carbon dioxide, Poland, emission, methane, oil exploitation, gas exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w PolsceCarbon dioxide and methane emissions from oil and gas exploitation in Poland / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 813–816. — Bibliogr. s. 816

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.25

10
 • Environmental risk related to the exploration and exploitation of coalbed methane / Barbara ULIASZ-MISIAK, Jacek MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 24 art. no. 6537, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/24/6537/pdf

  orcid iD
 • keywords: exploitation, coalbed methane, exploration, environmental risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13246537

11
12
13
14
15
 • Impact of road transport on groundwater quality / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697. — 2022 vol. 824 art. no. 153804, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-15

  orcid iD
 • keywords: water quality, ground water, road transport, water pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.scitotenv.2022.153804

16
 • Monitoring, measurement and verification geological carbon dioxide storage / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 27–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: monitoring, risk, geological storage of CO2, monitoring plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena ryzyka geologicznego magazynowania $CO_{2}$ w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnegoRisk assessment of geological $CO_{2}$ storage in partially depleted natural gas reservoir / J. LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, S. NAGY, K. POLAŃSKI, B. ULIASZ-MISIAK, R. MATUŁA // W: Proklimatyczne transformacje : 13 polski kongres naftowców i gazowników : Bóbrka, 2–3 czerwca 2022 : streszczenia referatów = Proclimatic transformations : book of abstracts. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2022. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 41, 42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 35–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 39–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Oil pipeline leak detection using GPR method – simple case study / Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 165–171. — Bibliogr. s. 171, Summ.

  orcid iD
 • keywords: pipelines, finite element modelling, leak detection, GRP method, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.165

21
22
 • Perspectives for the implementation of the hydrogen economy in EU countries / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA // W: Geotechnology and energy AGH 2023 [Dokument elektroniczny] : May 24–26, 2023, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2023]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-64479-05-2. — S. 44–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: hydrogen economy, energy production, European Union, hydrogen demand

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Present metrological standards in mathematical modeling procedures / Kazimierz TWARDOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Joanna PRZYBYŁOWICZ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 247–259. — Bibliogr. s. 257–259, Summ.

 • keywords: mathematical modeling, metrology, measurement error, measurement uncertainty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Prospects for the implementation of underground hydrogen storage in the EU / Barbara ULIASZ-MISIAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA, Radosław Tarkowski // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 24 art. no. 9535, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-15. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/24/9535/pdf?version=1671544105

  orcid iD
 • keywords: hydrogen, European Union, underground storage, prospects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15249535

25
 • Recent developments of non-direct methods of pipeline and leak detection / Zbigniew FĄFARA, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA, Paulina LEWIŃSKA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2018 vol. 35 no. 1, s. 173–180. — Bibliogr. s. 179–180, Summ.

  orcid iD
 • keywords: pipelines, risk management, leaks detection, non direct methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2018.35.1.173