Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Podborska, dr

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1233-7300

ResearcherID: brak

Scopus: 26647026700

PBN: 5e7093ac878c28a0473aed65

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of spectroscopic methods for identification (FT-IR, Raman spectroscopy) and determination (UV, EPR) of quercetin-3-O-rutinoside : experimental and DFT based approach / Magdalena Paczkowska, Kornelia Lewandowska, Waldemar Bednarski, Mikołaj Mizera, Agnieszka PODBORSKA, Anna Krause, Judyta Cielecka-Piontek // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2015 vol. 140, s. 132–139. — Bibliogr. s. 139, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-12-25. — tekst: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-a88d3914-3e18-3dd0-8a44-5a6258e04073#

 • keywords: FT-IR, EPR, Raman, DFT analysis, rutin, UV

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.saa.2014.12.050

2
 • Application of vibrational spectroscopy supported by theoretical calculations in identification of amorphous and crystalline forms of cefuroxime axetil / Alicja Talaczyńska, Kornelia Lewandowska, Anna Jelińska, Piotr Garbacki, Agnieszka PODBORSKA, Przemysław Zalewski, Irena Oszczapowicz, Adam Sikora, Maciej Kozak, Judyta Cielecka-Piontek // The Scientific World Journal [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1537-744X. — 2015 art. ID 921049, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://downloads.hindawi.com/journals/tswj/2015/921049.pdf [2016-01-27]. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1155/2015/921049

3
 • Charge transfer tuning in $TiO_{2}$ hybrid nanostructures with acceptor-acceptor systems / K. PILARCZYK, K. Lewandowska, K. MECH, M. KAWA, M. GAJEWSKA, B. Barszcz, A. Bogucki, A. PODBORSKA, K. SZACIŁOWSKI // Journal of Materials Chemistry. C ; ISSN 2050-7526. — 2017 vol. 5 iss. 9, s. 2415–2424. — Bibliogr. s. 2423–2424. — K. Pilarczyk – dod. afiliacja: Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH ; M. Kawa – dod. afiliacja: Faculty of Energy and Fuels AGH. — tekst: https://goo.gl/yibcJ1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c6tc05190a

4
5
 • Coordination chemistry for information acquisition and processing / Kacper PILARCZYK, Brian Daly, Agnieszka PODBORSKA, Przemysław Kwolek, Victoria A. D. Silverson, A. Prasanna de Silva, Konrad SZACIŁOWSKI // Coordination Chemistry Reviews ; ISSN 0010-8545. — 2016 vol. 325, s. 135–160. — Bibliogr. s. 158–160, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-29. — K. Pilarczyk – dod. afiliacja: ACMiN. — 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (ISPPCC) : July 5th–9th, 2015. — tekst: https://goo.gl/x4fmqp

 • keywords: photoelectrochemical photocurrent, switching effect, molecular logic, molecular computation, photoinduced electron transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ccr.2016.04.012

6
 • Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujący efekt pamięci krótkotrwałej[Hybrid optoelectronic component, showing the effect of short-term memory] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Konrad SZACIŁOWSKI, Agnieszka PODBORSKA, Maria Lis, Kacper PILARCZYK. — Int.Cl.: H01L 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222843 B1 ; Udziel. 2015-11-16 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.404078 z dn. 2013-05-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222843B1.pdf

 • słowa kluczowe: siarczek kadmu, ciecze jonowe, fotoelektrochemia, pamięć krótkotrwała

  keywords: photoelectrochemistry, ionic liquids, cadmium sulfide, short-term memory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Interactions between graphene oxide and wide band gap semiconductors / M. KAWA, A. PODBORSKA, K. SZACIŁOWSKI // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032102, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — M. Kawa - dod. afiliacja: ACMiN AGH. — Eurotherm2016 : 7th European thermal-sciences conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/Gmlfis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032102

8
9
 • Molecules, semiconductors, light and information: towards future sensing and computing paradigms / Kacper PILARCZYK, Ewelina WLAŹLAK, Dawid PRZYCZYNA, Andrzej BLACHECKI, Agnieszka PODBORSKA, Vasileios Anathasiou, Zoran Konkoli, Konrad SZACIŁOWSKI // Coordination Chemistry Reviews ; ISSN 0010-8545. — 2018 vol. 365, s. 23–40. — Bibliogr. s. 38–40, Abstr.. — E. Wlaźlak - dod. afiliacja: Jagiellonian University. — D. Przyczyna pierwsza afiliacja: ACMiN AGH. — A. Blachecki - dod. afiliacja: WMN AGH. — tekst: https://goo.gl/tBcRng

 • keywords: photoelectrochemistry, reservoir computing, molecular logic devices, memristive systems, chemical sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ccr.2018.03.018

10
 • Novel information processing devices: a material Odyssey / Kacper PILARCZYK, Ewelina WLAŹLAK, Maria LIS, Agnieszka PODBORSKA, Konrad SZACIŁOWSKI // W: 2016 international semiconductor conference : 39\textsuperscript{th} edition, October 10-12, Sinaia, Romania / National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT Bucharest). — Piscataway : IEEE, [cop. 2016]. — (CAS proceedings ; ISSN 1545-827X). — ISBN: 978-1-5090-1207-7. — S. 11–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — K. Pilarczyk - dod. afiliacja: ACMIN AGH ; E. Wlaźlak - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: wide band gap semiconductors, optoelectronic switches, logic gates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Radiostability of cefoselis sulfate in the solid state / Piotr Garbacki, [et al.], Agnieszka PODBORSKA, [et al.] // X-Ray Spectrometry ; ISSN 0049-8246. — 2015 vol. 44 iss. 5, s. 344–350. — Bibliogr. s. 350. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-14. — 10th jubilee national symposium of synchrotron radiation users : 9–11 September 2013, Stalowa Wola, Poland. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/xrs.2638/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/xrs.2638

13
 • Spectroscopic and theoretical analysis of $Pd^{2+}-Cl^- -H_2O$ system / Agnieszka PODBORSKA, Marek WOJNICKI // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2017 vol. 1128, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-15. — tekst: https://goo.gl/rRpQ6t

 • keywords: speciation, palladium, complex, TD-DFT calculation, molecule structure modeling, complex stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2016.08.039

14
 • Studies on the impact of ionic degree of copolymer poly (AAm-co-AMPSA) to bentonite suspension parameters / Sławomir WYSOCKI, Kinga Klima, Agnieszka PODBORSKA // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 173–182. — Bibliogr. s. 182, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/WjnBZK

 • keywords: drilling fluids, polymers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.1.173

15
 • Synaptic behavior in an optoelectronic device based on semiconductor-nanotube hybrid / Kacper PILARCZYK, Agnieszka PODBORSKA, Maria Lis, Michał KAWA, Dominika Migdał, Konrad SZACIŁOWSKI // Advanced Electronic Materials [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2199-160X. — 2016 vol. 2 iss. 6 art. no. 1500471, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-29. — K. Pilarczyk, M. Kawa - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: photoelectrochemistry, semiconductors, nanotubes, cadmium sulfide, artificial synapses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/aelm.201500471

16
 • The mechanism of adsorption of Rh(III) bromide complex ions on activated carbon / Marek WOJNICKI, Andrzej Krawontka, Konrad Wojtaszek, Katarzyna SKIBIŃSKA, Edit Csapó, Zbigniew PĘDZICH, Agnieszka PODBORSKA, Przemysław Kwolek // Molecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1420-3049. — 2021 vol. 26 iss. 13 art. no. 3862, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/13/3862/pdf

 • keywords: recycling, recovery, sorption, activated carbon, rhodium adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/molecules26133862

17
 • The mechanism of redox reaction between palladium(ii) complex ions and potassium formate in acidic aqueous solution / M. WOJNICKI, A. PODBORSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 737–745. — Bibliogr. s. 745. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-22. — tekst: https://goo.gl/N9cZyw

 • keywords: recycling, recovery, kinetics, speciation, analysis, palladium, spectrophotometry, chloride, TD-DFT, formate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0111

18
19
 • Unconventional computing realized with hybrid materials exhibiting the PhotoElectrochemical Photocurrent Switching (PEPS) effect / Kacper PILARCZYK, Przemysław Kwolek, Agnieszka PODBORSKA, Sylwia Gawęda, Marek Oszajca, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Advances in unconventional computing. Vol. 2, Prototypes, models and algorithms / ed. Andrew Adamatzky. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Emergence, Complexity and Computation / eds. Ivan Zelinka, Andrew Adamatzky, Guanrong Chen ; ISSN 2194-7287 ; Vol. 23). — ISBN: 978-3-319-33920-7 ; e-ISBN: 978-3-319-33921-4. — S. 429–467. — Bibliogr. s. 461–467, Abstr.. — K. Pilarczyk – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-33921-4_17

20
21
 • Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w badaniu polimorfizmu substancji leczniczych[The use of spectrometric methods in the study of polymorphism of medicinal substances] / J. Cielecka-Piontek, P. Zalewski, K. Lewandowska, A. PODBORSKA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. — Lublin : [Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur], 2014. — Dod. ISBN 978-83-939465-1-8 (całość). — ISBN: 978-83-939465-2-5. — S. 18–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — A. Podborska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: