Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Orłowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 9844137100

PBN: 920900

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza stanu technicznego słupów nośnych o konstrukcji drewnianej w XV wiecznym kościele św. Bartłomieja w Mogile
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoOchrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. XIII / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015. — S. 196–203
2
 • [referat, 2017]
 • TytułCharacteristic of adaptability - one of basic categories of the social aspect of sustainable housing construction
  AutorzyORŁOWSKI Z., RADZIEJOWSKA A., Orłowski M.,
  ŹródłoIMST 2017 : 3textsuperscript{rd} international conference Innovative materials, structures and technologies : Riga, Latvia, 27-29 September 2017 / Riga Technical University. — [Riga : s. n.], [2017]. — S. 116
3
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharacteristic of emph{Adaptability} – one of basic categories of the social aspect of sustainable housing construction
  AutorzyZ. ORŁOWSKI, A. RADZIEJOWSKA, M. Orłowski
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2017 vol. 251 art. no. 012069, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/TccPfc
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonego
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Architectura. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCharakterystyka logistyki budynków mieszkalnych na przykładzie wybranych systemów technologicznych
  AutorzyOrłowski Marcin, ORŁOWSKI Zygmunt
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5145–5152
6
 • [referat, 2017]
 • TytułDesigning a supply chain of ready-mix concrete using Voronoi diagrams
  AutorzyKoźniewski E., Orłowski M., ORŁOWSKI Z.
  ŹródłoIMST 2017 : 3textsuperscript{rd} international conference Innovative materials, structures and technologies : Riga, Latvia, 27-29 September 2017 / Riga Technical University. — [Riga : s. n.], [2017]. — S. 85
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDesigning a supply chain of ready-mix concrete using Voronoi diagrams
  AutorzyE. Koźniewski, M. Orłowski, Z. ORŁOWSKI
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2017 vol. 251 art. no. 012045, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/vZP3Yq
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDiagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych
  AutorzyORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196
9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethod for assessing the social utility properties of a building
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF
10
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułMetody nieniszczące w diagnostyce konstrukcji drewnianych
  AutorzyMarcin Orłowski, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoOchrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną, T. XII / red. nauk. Wojciech Skowroński. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013. — S. 210–217
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModel for assessing ”accessibility” – the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to standards PN-EN 16309+A1:2014-12
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 8, s. 119–127
12
 • [referat, 2016]
 • TytułModel for assessing the social utility properties of a building
  AutorzyAleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoWMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — S. 20
13
 • [referat, 2014]
 • TytułModel for assessing the utility properties of a building
  AutorzyORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra
  ŹródłoPeople, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) [Dokument elektroniczny] : international scientific conference : 15textsuperscript{th}–17textsuperscript{th} October 2014, Kroměříž, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Institute of Structural Economics and Management, Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Heat, Gas and Water Technology Institute, Mendel University in Brno. Faculty of Forestry and Wood Technology. Deprartment of Landscape Management. — Brno : Institute of Structural Economics and Management, cop. 2014. — S. 356–366
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułModel oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2017 nr 8, s. 120–122
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMonitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering. — 2014 2-B, s. 163-171
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2016 nr 6, s. 127–129
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPropozycja metody oceny rozwiązań logistycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  AutorzyKoźniewski Edwin, ORŁOWSKI Zygmunt
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 4236-4240
18
19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułThe computer model of floor beams motion in destruction area caused by internal gas explosion
  AutorzyTadeusz Chyży, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoThe static and dynamic analysis of building structures : selected problems / ed. by Czesław Miedziałowski, Joanna Krętowska. — Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2015. — S. 101–118
20
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułTradycje hutnicze na ziemi suwalskiej jednym z głównych czynników powodzenia budowy Kanału Augustowskiego
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoDzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 5 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013. — S. 275–286
21
 • [referat, 2013]
 • TytułTradycje hutnicze na ziemi suwalskiej jednym z głównych czynników powodzenia budowy Kanału Augustowskiego
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoDziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały IX konferencji : Złotniki Lubańskie, 10–12.04.2013 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], cop. 2013. — S. 13
22
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułUszkodzenia i porażenia konstrukcji dachowej w obiekcie sakralnym po ponad 100-letniej eksploatacji
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Czesław Miedziałowski
  ŹródłoOchrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. IX / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2014. — S. 137–150
23
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułWentylowane ściany fundamentowane w obiektach zabytkowych - studium przypadku
  AutorzyMateusz Kawa, Zygmunt ORŁOWSKI
  ŹródłoOchrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem : praca zbiorowa, T. XIII / pod red. Wojciecha Skowrońskiego. — Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015. — S. 99–106
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWielokryterialna ocena projektów modernizacji zakładu przemysłowego – studium przypadku
  AutorzyMulti-criteria appraisal of the industrial plant modernization projects – a case study
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2013 R. 34 nr 5, s. 385–388
25
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułWpływ warunków pogodowych na łańcuch dostaw materiałów budowlanych w aspekcie jakości konstrukcji : studium przypadku
  AutorzyZygmunt ORŁOWSKI, Marcin Orłowski
  ŹródłoAnalizy problemów statyki i dynamiki w mechanice : praktyczne analizy numeryczne złożonych zagadnień mechaniki konstrukcji budowlanych / pod red. Czesława Miedziałowskiego. — Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2014. — S. 21–35