Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław T. Dębek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5947-3986

ResearcherID: A-5480-2017

Scopus: 56539910100

PBN: 3959988

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
2
 • [przegląd , 2017]
 • TytułA short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa
  ŹródłoCatalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 7 iss. 1, art. no. 32, s. 1–25
 • keywords: carbon dioxide, nickel, hydrotalcites, dry reforming of methane, layered double hydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal7010032

3
 • [referat, 2016]
 • TytułA1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
  AutorzyD. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia
  AutorzyMagdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoAWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułAcid-activated, Al-pillared vermiculite as a catalyst for dimethyl ether synthesis from methanol
  AutorzyR. DĘBEK, M. F. Gomes Ribeiro, A. Fernandes, M. MOTAK
  ŹródłoXLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013. — S. 69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania aktywności układów $Ni/CeZrO_{2}$ w reakcji katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem
  AutorzyMonika Radlik, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Aleksandra Kurowska, Andrzej Krztoń, Wincenty Turek
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 271
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM
  AutorzyM. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 338–339
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCatalytic activity of hydrotalcite-derived catalysts in the dry reforming of methane: on the effect of Ce promotion and feed gas composition
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoReaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis. — 2017 vol. 121 iss. 1, s. 185–208. — tekst: https://goo.gl/Tdc9E7
 • keywords: CO2, nickel, hydrotalcite, dry reforming, cerium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11144-017-1167-1

10
 • [referat, 2016]
 • TytułCatalytic activity of Ni/Al and Ni/Mg/Al Ce-promoted hydrotalcite-derived mixed oxides in dry reforming of methane
  AutorzyR. DĘBEK, M. MOTAK, M. E. Galvez, P. da Costa, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułCatalytic production of hydrogen and carbon monoxide via methane dry reforming reaction over hydrotalcite-derived Ni/Mg/Al mixed oxides promoted with Zr and/or Ce
  AutorzyDĘBEK R., Motak M., Galvez E., Grzybek T., da Costa P.
  Źródło2015 AIChE annual meeting [Dokument elektroniczny] : November 8–13, 2015, Salt Lake City : conference proceedings. — [USA : s. n.], [2015]. — [ekran 1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułCeria promotion over Ni-containing hydrotalcite-derived catalysts for $CO_{2}$ methane reforming
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez-Parruca, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa, Ludwik PIEŃKOWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 127
 • keywords: nickel, dry reforming, ceria, hydrotalcites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCeria promotion over Ni-containing hydrotalcite-derived catalysts for ${CO_2}$ methane reforming
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria E. Galvez-Parruca, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa, Ludwik PIEŃKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02039, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402039

14
 • [referat, 2013]
 • TytułCharakterystyka FTIR, XRD katalizatorów hydrotalkitowo-niklowych
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Paweł Kaszuba
  Źródło„Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — S. 524, S09P44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of cerium addition to hydrotalcite based catalysts for low-temperature methane dry reforming : [abstract]
  AutorzyRadosław DĘBEK, Katarzyna Zubek, Monika Motak, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoTOCAT7 : [Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology] : June 1–6, 2014, Kyoto, Japan. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. 80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of nickel introduction into Ni-containing, Zr-promoted hydrotalcite-derived materials in low temperature $CO_{2}$ reforming of methane
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa
  ŹródłoAEM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1textsuperscript{th} International conference on Advanced energy materials ; 8textsuperscript{th} International conference on Advanced nanomaterials ; 2textsuperscript{nd} International conference on Hydrogen energy : September 12–14 2016, Guildford, England : programme book. — [England : s. n.], [2016]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2018]
 • TytułEffect of thermal treatment on the stability and crystallite size of $Cu-Mg-Fe$ hydrotalcite-derived materials
  AutorzyDominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Marcin Bocheński, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 124
 • keywords: hydrotalcite, Cu, Fe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • [referat, 2014]
 • Tytuł$H_{2}$ and $CO$ production by methane dry reforming over layered double hydroxides derived catalysts
  AutorzyRadosław DĘBEK, Anna Gramatyka, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa
  ŹródłoENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — [Turkey : s. n.], [2014]. — S. 187
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2014]
 • TytułHydrotalcite derived catalysts with different Ni/Mg/Al molar ratios as a catalyst for low temperature dry reforming of methane
  AutorzyRadosław DĘBEK, Małgorzata Adamowska, Monika MOTAK, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1–2], GC-P-05
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułHydrotalcite derived mixed oxides containing $Cu, Co$ and $Mn$ as efficient catalysts for low-temperature selective catalytic reduction of $NO_{x}$ with ammonia
  AutorzyD. WIERZBICKI, R. DĘBEK, J. SZCZUROWSKI, M. Włodarczyk, M. MOTAK, R. BARAN, T. GRZYBEK
  ŹródłoXLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015. — S. 52–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: