Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław T. Dębek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5947-3986

ResearcherID: A-5480-2017

Scopus: 56539910100

PBN: 3959988

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of cerium addition to hydrotalcite based catalysts for low-temperature methane dry reforming : [abstract] / Radosław DĘBEK, Katarzyna Zubek, Monika Motak, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK // W: TOCAT7 : [Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology] : June 1–6, 2014, Kyoto, Japan. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. 80. — R. Dębek – dod. afiliacja: UPMC, Sorbone Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • $H_{2}$ and $CO$ production by methane dry reforming over layered double hydroxides derived catalysts / Radosław DĘBEK, Anna Gramatyka, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa // W: ENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. 187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstrakt z konferencji ENEFM2014

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrotalcite derived catalysts with different Ni/Mg/Al molar ratios as a catalyst for low temperature dry reforming of methane / Radosław DĘBEK, Małgorzata Adamowska, Monika MOTAK, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK // W: ICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2], GC-P-05. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Paris

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Low temperature dry reforming of methane over hydrotalcite derived Ni/Mg/Al and Cu/Mg/Al mixed oxides / Radosław DĘBEK, Katarzyna Zubek, Małgorzata Adamowska, Monika MOTAK, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK // W: ICEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on Environmental Catalysis : Asheville, August 24–27. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2], GC-P-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Radosław Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universités, UPMC Paris

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Mixed oxides derived from hydrotalcites as a catalysts for low temperature dry reforming of methane / R. DĘBEK, K. Zubek, M. Adamowska, M. MOTAK, P. da Costa, T. GRZYBEK // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 58–59. — Bibliogr. s. 59. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu (NO) z gazów odlotowych[Modified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases] / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 22. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ni-containing Ce-promoted hydrotalcite derived materials as catalysts for $CO_{2}$ reforming of methane. Pt. 1, Characterization of catalysts / R. DĘBEK, M. MOTAK, P. da Costa, T. Grzybek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 51. — Bibliogr. s. 51. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ni-containing Ce-promoted hydrotalcite derived materials as catalysts for $CO_{2}$ reforming of methane. Pt. 2, Catalytic tests at low temperature / R. DĘBEK, M. Radlik, M. MOTAK, P. da Costa, T. Grzybek, W. Turek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 124. — Bibliogr. s. 124. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Univerites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • On the effect of preparation of Ni-hydrotalcites based catalysts for low temperature dry reforming of methane : [abstract] / Radosław DĘBEK, Katarzyna Zubek, Monika Motak, Patrick da Costa, Teresa GRZYBEK // W: TOCAT7 : [Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and Technology] : June 1–6, 2014, Kyoto, Japan. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. 45. — R. Dębek – dod. afiliacja: UPMC, Sorbone Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Selective catalytic reduction of NO by $NH_{3}$ over copper oxide supported on ceria-zirconia / M. Radlik, M. Adamowska, R. DĘBEK, A. Krztoń, M. MOTAK, P. da Costa, W. Turek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Suchy reforming metanu katalizowany materiałami hydrotalkitowymi z różną zawartością niklu w strukturze[Dry reforming of methane catalysed hydrotalcite materials with different nickel contens in structure] / R. DĘBEK, M. MOTAK, P. Da Costa, T. GRZYBEK // W: 57. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : chemia – nadzieje i marzenia : Częstochowa, 14–18 września : materiały zjazdowe ; streszczenia / SITPChem etc.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2014]. — ISBN: 978-83-931072-6-1. — S. 271, poz. S06-K14. — Dodatkowa afiliacja R. Dębek: Sorbonne Universities, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Suchy reforming metanu na katalizatorach hydrotalkitowych zawierających nikiel w warstwach brucytowych[Dry reforming of methane over hydrotalcite derived catalysts containing nickel in brucitelike layers] / Radosław DĘBEK // W: II Sesja Naukowa Doktorantów : 24 czerwca 2014, Kraków : streszczenia wystąpień / AGH. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2014. — S. 5

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, nikiel, CO2, reforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The prospects of application of dry methane reforming on the industrial scale : poster / Radosław DĘBEK // W: KIC InnoEnergy [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} scientist conference for young enterpreneurs in the energy sector : 28\textsuperscript{th}, 29\textsuperscript{th}, 30\textsuperscript{th} of May, [Lisbon] : abstract's book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2014]. — S. 16–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2014.kic-innoenergy-conference.com/wp-content/uploads/2014/10/KIC-abstract-book-WEB.pdf [2014-10-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie promowanych miedzią hydrotalkitów w reakcji oczyszczania spalin z silników samochodowych[Application of copper promoted hydrotalcites as catalysts for treatment of exhaust gases from car engines] / Monika MOTAK, Dominika Lewińska, Christophe Dujardin, Radosław DĘBEK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: