Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław T. Dębek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5947-3986

ResearcherID: A-5480-2017

Scopus: 56539910100

PBN: 3959988

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Acid-activated, Al-pillared vermiculite as a catalyst for dimethyl ether synthesis from methanol / R. DĘBEK, M. F. Gomes Ribeiro, A. Fernandes, M. MOTAK // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka FTIR, XRD katalizatorów hydrotalkitowo-niklowych[FTIR and XRD characterization of hydrotalcite catalysts containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Paweł Kaszuba // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 524, S09P44. — Bibliogr. s. 524

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydrotalcite-like materials as the catalysts precursors for the dry reforming of methane / R. DĘBEK, K. Zubek, M. MOTAK, P. Da Costa, T. GRZYBEK // W: CNRS – PAN [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} GDRI Catalyse Meeting : „Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : Wierzba 2013, 9–12 September, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 117–123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modified silica materials as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol / Daniel Macina, Piotr Drużkowski, Radosław DĘBEK, Małgorzata Rutkowska, Andrzej Kowalczyk, Agnieszka Węgrzyn, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Lucjan Chemielarz // W: CNRS – PAN [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} GDRI Catalyse Meeting : „Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : Wierzba 2013, 9–12 September, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 184–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modified vermiculite as catalysts for dimethyl ether synthesisModifikowany wermikulit jako katalizator do syntezy eteru dimetylowego / Radosław DĘBEK, Filipa Ribeiro, Monika MOTAK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 26, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XIV edycji konkursu DIAMENTY AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Selektywna redukcja katalityczna NO amoniakiem na katalizatorach hydrotalkitowych zawierających Cu w strukturze[Selective catalytic reduction of NO by ammonia over hydrotalcite catalysts containing Cu in their structure] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 503, S09P07. — Bibliogr. s. 503

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sorpcja niklu na naturalnych i zmienionych wermikulitachThe sorption of nickel on natural and modified vermiculites / Agnieszka Węgrzyn, Radosław DĘBEK, Lucjan Chmielarz, Maciej Ćwiżewicz, Monika MOTAK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 529–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, izotermy, nikiel, wermikulit

  keywords: adsorption, kinetics, nickel, isotherms, kinetyka, vermiculite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ temperatury kalcynacji na strukturę hydrotalkituThe influence of calcination temperature of hydrotalcite structure / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, podwójne warstwowe wodorotlenki, XRD

  keywords: hydrotalcite, LDH - Layered Double Hydroxides, XRD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: