Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław T. Dębek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5947-3986

ResearcherID: A-5480-2017

Scopus: 56539910100

PBN: 3959988

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • ACApplication of modified hydrotalcites by Cu, Co and Mn in selective catalytic reduction of NO with ammonia / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acid-activated, Al-pillared vermiculite as a catalyst for dimethyl ether synthesis from methanol / R. DĘBEK, M. F. Gomes Ribeiro, A. Fernandes, M. MOTAK // W: XLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków = XLV Polish annual conference on Catalysis / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-18-4. — S. 69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania aktywności układów $Ni/CeZrO_{2}$ w reakcji katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem[The study of catalytic activity of $Ni/CeZrO_{2}$ catalysts in the reaction of selective catalytic reduction of nitrogen oxides] / Monika Radlik, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Aleksandra Kurowska, Andrzej Krztoń, Wincenty Turek // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel[The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ceria promotion over Ni-containing hydrotalcite-derived catalysts for $CO_{2}$ methane reforming / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez-Parruca, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa, Ludwik PIEŃKOWSKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • keywords: nickel, dry reforming, ceria, hydrotalcites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka FTIR, XRD katalizatorów hydrotalkitowo-niklowych[FTIR and XRD characterization of hydrotalcite catalysts containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Paweł Kaszuba // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 524, S09P44. — Bibliogr. s. 524

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Effect of thermal treatment on the stability and crystallite size of $Cu-Mg-Fe$ hydrotalcite-derived materials / Dominik WIERZBICKI, Radosław DĘBEK, Marcin Bocheński, Monika MOTAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 124. — Bibliogr. s. 124. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]. — Błędnie podano: Rafał Dębski

 • keywords: hydrotalcite, Cu, Fe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hydrotalcite-like materials as the catalysts precursors for the dry reforming of methane / R. DĘBEK, K. Zubek, M. MOTAK, P. Da Costa, T. GRZYBEK // W: CNRS – PAN [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} GDRI Catalyse Meeting : „Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : Wierzba 2013, 9–12 September, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 117–123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrotalcite derived mixed oxides containing $Cu, Co$ and $Mn$ as efficient catalysts for low-temperature selective catalytic reduction of $NO_{x}$ with ammonia / D. WIERZBICKI, R. DĘBEK, J. SZCZUROWSKI, M. Włodarczyk, M. MOTAK, R. BARAN, T. GRZYBEK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 52–53. — Bibliogr. s. 53. — R. Dębek - dod. afiliacja: Sorbonne Universités

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mixed oxides derived from hydrotalcites as a catalysts for low temperature dry reforming of methane / R. DĘBEK, K. Zubek, M. Adamowska, M. MOTAK, P. da Costa, T. GRZYBEK // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 58–59. — Bibliogr. s. 59. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modified silica materials as catalysts for the synthesis of dimethyl ether from methanol / Daniel Macina, Piotr Drużkowski, Radosław DĘBEK, Małgorzata Rutkowska, Andrzej Kowalczyk, Agnieszka Węgrzyn, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Lucjan Chemielarz // W: CNRS – PAN [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} GDRI Catalyse Meeting : „Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : Wierzba 2013, 9–12 September, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 184–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modified vermiculite as catalysts for dimethyl ether synthesisModifikowany wermikulit jako katalizator do syntezy eteru dimetylowego / Radosław DĘBEK, Filipa Ribeiro, Monika MOTAK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 26, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XIV edycji konkursu DIAMENTY AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu ($NO$) z gazów odlotowychModified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases / M. Włodarczyk, R. BARAN, R. DĘBEK, T. GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 365–391. — Bibliogr. s. 390–391, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, amoniak, NO, Cu, Co, Mn, SCR

  keywords: ammonia, NO, SCR, hydrotalcite, Cu, Co, Mn

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu (NO) z gazów odlotowych[Modified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases] / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 22. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • New catalysts for dehydration of methanol and ethanol to ethers based on porous clay heterostructures intercalated with multicomponent pillars / Monika Skoczek, Lucjan Chmielarz, Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Rutkowska, Barbara Gil, Piotr Natkański, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK, Janusz Ryczkowski // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 307–308. — Bibliogr. s. 308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ni-containing Ce-promoted hydrotalcite derived materials as catalysts for $CO_{2}$ reforming of methane. Pt. 1, Characterization of catalysts / R. DĘBEK, M. MOTAK, P. da Costa, T. Grzybek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 51. — Bibliogr. s. 51. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ni-containing Ce-promoted hydrotalcite derived materials as catalysts for $CO_{2}$ reforming of methane. Pt. 2, Catalytic tests at low temperature / R. DĘBEK, M. Radlik, M. MOTAK, P. da Costa, T. Grzybek, W. Turek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 124. — Bibliogr. s. 124. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Univerites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowe nanotlenkowe katalizatory do ochrony środowiska[New nano oxide catalysts for environment protection] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK, Rafał BARAN, Teresa GRZYBEK, Bogdan SAMOJEDEN // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe tlenkowe materiały do utylizacji $CO_{2}$[New oxide materials for $CO_{2}$ utilisation] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 275. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Produkcja gazu syntezowego w reakcji suchego reformingu metanu na katalizatorach hydrotalkitowychSyngas production by dry reforming of methane over hydrotalcite-derived catalysts / Radosław DĘBEK, Anna Gramatyka, Monika MOTAK, Patric Da Costa // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2026–2032. — Bibliogr. s. 2032. — Dod. afiliacja Radosława Dębka: Sorbonne Universités UPMC, Paryż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.2026

22
 • Selective catalytic reduction of NO by $NH_{3}$ over copper oxide supported on ceria-zirconia / M. Radlik, M. Adamowska, R. DĘBEK, A. Krztoń, M. MOTAK, P. da Costa, W. Turek // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Selektywna redukcja katalityczna NO amoniakiem na katalizatorach hydrotalkitowych zawierających Cu w strukturze[Selective catalytic reduction of NO by ammonia over hydrotalcite catalysts containing Cu in their structure] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 503, S09P07. — Bibliogr. s. 503

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sorpcja niklu na naturalnych i zmienionych wermikulitachThe sorption of nickel on natural and modified vermiculites / Agnieszka Węgrzyn, Radosław DĘBEK, Lucjan Chmielarz, Maciej Ćwiżewicz, Monika MOTAK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 529–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, izotermy, nikiel, wermikulit

  keywords: adsorption, kinetics, nickel, isotherms, kinetyka, vermiculite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Suchy reforming metanu katalizowany materiałami hydrotalkitowymi z różną zawartością niklu w strukturze[Dry reforming of methane catalysed hydrotalcite materials with different nickel contens in structure] / R. DĘBEK, M. MOTAK, P. Da Costa, T. GRZYBEK // W: 57. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : chemia – nadzieje i marzenia : Częstochowa, 14–18 września : materiały zjazdowe ; streszczenia / SITPChem etc.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2014]. — ISBN: 978-83-931072-6-1. — S. 271, poz. S06-K14. — Dodatkowa afiliacja R. Dębek: Sorbonne Universities, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: