Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław T. Dębek, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5947-3986

ResearcherID: A-5480-2017

Scopus: 56539910100

PBN: 3959988

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania aktywności układów $Ni/CeZrO_{2}$ w reakcji katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem[The study of catalytic activity of $Ni/CeZrO_{2}$ catalysts in the reaction of selective catalytic reduction of nitrogen oxides] / Monika Radlik, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Aleksandra Kurowska, Andrzej Krztoń, Wincenty Turek // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel[The basicity study of hydrotalcite-derived materials containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 62. — R. Dąbek, M. Motak, D. Wierzbicki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka FTIR, XRD katalizatorów hydrotalkitowo-niklowych[FTIR and XRD characterization of hydrotalcite catalysts containing nickel] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Paweł Kaszuba // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 524, S09P44. — Bibliogr. s. 524

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu ($NO$) z gazów odlotowychModified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases / M. Włodarczyk, R. BARAN, R. DĘBEK, T. GRZYBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 365–391. — Bibliogr. s. 390–391, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, amoniak, NO, Cu, Co, Mn, SCR

  keywords: ammonia, NO, SCR, hydrotalcite, Cu, Co, Mn

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modyfikowane hydrotalkity jako katalizatory do usuwania tlenku azotu (NO) z gazów odlotowych[Modified hydrotalcites as catalysts for the removal of nitrogen oxide ($NO$) from flue gases] / Magdalena Włodarczyk, Rafał BARAN, Radosław DĘBEK, Teresa GRZYBEK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 22. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe nanotlenkowe katalizatory do ochrony środowiska[New nano oxide catalysts for environment protection] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK, Rafał BARAN, Teresa GRZYBEK, Bogdan SAMOJEDEN // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nowe tlenkowe materiały do utylizacji $CO_{2}$[New oxide materials for $CO_{2}$ utilisation] / Dominik WIERZBICKI, Monika MOTAK, Radosław DĘBEK // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 275. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Produkcja gazu syntezowego w reakcji suchego reformingu metanu na katalizatorach hydrotalkitowychSyngas production by dry reforming of methane over hydrotalcite-derived catalysts / Radosław DĘBEK, Anna Gramatyka, Monika MOTAK, Patric Da Costa // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2026–2032. — Bibliogr. s. 2032. — Dod. afiliacja Radosława Dębka: Sorbonne Universités UPMC, Paryż

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.2026

10
 • Selektywna redukcja katalityczna NO amoniakiem na katalizatorach hydrotalkitowych zawierających Cu w strukturze[Selective catalytic reduction of NO by ammonia over hydrotalcite catalysts containing Cu in their structure] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 503, S09P07. — Bibliogr. s. 503

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sorpcja niklu na naturalnych i zmienionych wermikulitachThe sorption of nickel on natural and modified vermiculites / Agnieszka Węgrzyn, Radosław DĘBEK, Lucjan Chmielarz, Maciej Ćwiżewicz, Monika MOTAK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 529–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, izotermy, nikiel, wermikulit

  keywords: adsorption, kinetics, nickel, isotherms, kinetyka, vermiculite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Suchy reforming metanu katalizowany materiałami hydrotalkitowymi z różną zawartością niklu w strukturze[Dry reforming of methane catalysed hydrotalcite materials with different nickel contens in structure] / R. DĘBEK, M. MOTAK, P. Da Costa, T. GRZYBEK // W: 57. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : chemia – nadzieje i marzenia : Częstochowa, 14–18 września : materiały zjazdowe ; streszczenia / SITPChem etc.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2014]. — ISBN: 978-83-931072-6-1. — S. 271, poz. S06-K14. — Dodatkowa afiliacja R. Dębek: Sorbonne Universities, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Suchy reforming metanu na katalizatorach hydrotalkitowych zawierających nikiel w warstwach brucytowych[Dry reforming of methane over hydrotalcite derived catalysts containing nickel in brucitelike layers] / Radosław DĘBEK // W: II Sesja Naukowa Doktorantów : 24 czerwca 2014, Kraków : streszczenia wystąpień / AGH. Wydział Energetyki i Paliw. — Kraków : [s. n.], 2014. — S. 5

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, nikiel, CO2, reforming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Utylizacja $CO_{2}$ metodą suchego reformingu metanu[$CO_{2}$ utilization via dry methane reforming method] / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patric da Costa // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 275. — R. Dębek, M. Motak, T. Grzybek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ temperatury kalcynacji na strukturę hydrotalkituThe influence of calcination temperature of hydrotalcite structure / Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, podwójne warstwowe wodorotlenki, XRD

  keywords: hydrotalcite, LDH - Layered Double Hydroxides, XRD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie promowanych miedzią hydrotalkitów w reakcji oczyszczania spalin zawierających $CO$Application of copper promoted hydrotalcites as catalysts for treatment of exhaust gases containing carbon monoxide / Monika MOTAK, Dominika Lewińska, Christophe Dujardin, Radosław DĘBEK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 337–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Abstr.. — R. Dębek – dod. afiliacja: Sorbonne Universites

 • słowa kluczowe: hydrotalkit, NOx, utlenianie, CO, VOC, katalizatory z miedzią, gaz spalinowy

  keywords: oxidation, hydrotalcite, NOx, CO, VOC, catalyst with Cu, exhaust gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie promowanych miedzią hydrotalkitów w reakcji oczyszczania spalin z silników samochodowych[Application of copper promoted hydrotalcites as catalysts for treatment of exhaust gases from car engines] / Monika MOTAK, Dominika Lewińska, Christophe Dujardin, Radosław DĘBEK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: