Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Bisztyga-Szklarz, dr

asystent

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5110-3267

ResearcherID: brak

Scopus: 57189301045

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Cathodic reactions on the surface of nickel in methanol solutions of electrolytes
2
  • Reakcje katodowe na powierzchni niklu w metanolowych roztworach elektrolitów
3
  • Wstępne badania nad zastosowaniem metod impedancyjnych w ocenie odporności stali konstrukcyjnych i stopowych na tworzenie biofilmu i korozję mikrobiologiczną
4
  • Zagrożenia pyłowo-gazowe