Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kraszewska, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0830-1433

ResearcherID: S-6234-2018

Scopus: 56350764900

PBN: 4008081

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza systemów ochrony termicznej pieców metalurgicznych
  AutorzyJanusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Anna KRASZEWSKA
  ŹródłoXXIII Zjazd termodynamików : Ustroń, 19–22 września 2017 : książka streszczeń referatów / Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej ; Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 77–78
2
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza systemów ochrony termicznej pieców metalurgicznych
  AutorzyJanusz DONIZAK, Adam HOŁDA, Anna KRASZEWSKA
  ŹródłoWspółczesne problemy termodynamiki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa : monografia / pod red. Tomasza Burego, Andrzeja Szlęka. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2017. — S. 93–101
3
 • [referat, 2015]
 • TytułAn analysis of thermo-magnetic convection of paramagnetic fluid in rectangular enclosure
  AutorzyAnna KRASZEWSKA
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — S. 47
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAn analysis of thermo-magnetic convection of paramagnetic fluid in rectangular enclosure
  AutorzyAnna KRASZEWSKA, Łukasz PYRDA
  ŹródłoActa Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 no. 18, s. 5–13
5
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAn application of numerical simulation of multiphase flow for the redesign of a mixer agitator in Pb refining process
  AutorzyJ. DONIZAK, P. JAROSZ, A. KRASZEWSKA, P. Sarre
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2014 vol. 530, s. 012051-1–012051-8. — tekst: http://iopscience.iop.org/1742-6596/530/1/012051/pdf/1742-6596_530_1_012051.pdf
6
 • [referat, 2014]
 • TytułAn application of numerical simulation of multiphase flow for the redesign of a mixer agitator in Pb refining process
  AutorzyJ. DONIZAK, P. JAROSZ, A. KRASZEWSKA, P. Sarre
  ŹródłoXXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — S. 124
7
 • [referat, 2014]
 • TytułAn estimation of lif accuracy using experimental and numerical solution of Rayleigh-Benard convection in cubical enclosure
  AutorzyJ. DONIZAK, M. JASZCZUR, A. KRASZEWSKA
  ŹródłoXXI FMC : XXI Fluid Mechanics Conference : Krakow, 15–18 June 2014 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, E. Fornalik-Wajs, M. Jaszczur. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, cop. 2014. — S. 111
8
 • [referat, 2016]
 • TytułComparison of thermo-magnetic convection behaviour in systems with different aspect ratios
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : 19–23 June 2016, Krakow, Poland : special session – high magnetic fields / eds. J. S. Szmyd, Cz. Kapusta. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 17–26
9
 • [referat, 2018]
 • TytułComparison of the experimental and numerical analyses of silver nanofluid under influence of strong magnetic field
  AutorzyFORNALIK-WAJS E., ROSZKO A., DONIZAK J., KRASZEWSKA A.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 184–185
10
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental analysis of enclosure aspect ratio influence on thermo-magnetic convection
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 139
11
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułExperimental analysis of enclosure aspect ratio influence on thermo-magnetic convection heat transfer
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2016 vol. 745, s. 032153-1–032153-8. — tekst: https://goo.gl/iHP4sP
12
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental thermo-magnetic convection analysis in tall rectangular enclosure
  AutorzyŁ. PYRDA, A. KRASZEWSKA
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 140–141
13
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułExperimental thermo-magnetic convection analysis in tall rectangular enclosure
  AutorzyŁ. PYRDA, A. KRASZEWSKA
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2016 vol. 745, s. 032155-1–032155-8. — tekst: https://goo.gl/RMiZ5l
14
15
 • [referat, 2013]
 • TytułIlościowa charakterystyka odpadów elektrycznych i elektronicznych urządzeń laboratoryjnych pod względem zawartości metali nieżelaznych
  AutorzyStanisław PIETRZYK, Piotr PALIMĄKA, Anna KRASZEWSKA
  Źródło„Recykling metali nieżelaznych” : konferencja międzynarodowa : Kraków, Poland 6–8. 02. 2013 : streszczenia referatów. — Kraków : [s. n.], 2013. — S. 30
16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of a strong magnetic field on a paramagnetic fluid’s convection in systems with different aspect ratios
  AutorzyŁ. PYRDA, A. KRASZEWSKA, J. DONIZAK
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2016 vol. 760 art. no. 012025, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/JVkoJc
17
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of a strong magnetic field on a paramagnetic fluid's convection in systems with different ratios
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoXXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 59–60
18
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of a strong magnetic field on paramagnetic fluid's flow in cubical enclosure
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoXXII Fluid mechanics conference : Słok near Bełchatów, 11–14 September 2016 : book of abstracts / eds. Henryk Kudela, Paweł Regucki, Katarzyna Strzelecka. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 61–62
19
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of a strong magnetic field on paramagnetic fluid’s flow in cubical enclosure
  AutorzyA. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA, J. DONIZAK
  ŹródłoJournal of Physics. Conference Series. — 2016 vol. 760 art. no. 012011, s. 1–8. — tekst: https://goo.gl/iVc8RW
20
 • [referat, 2016]
 • TytułIntensification of heat transfer with an application of strong magnetic gradients
  AutorzyAnna KRASZEWSKA, Łukasz PYRDA, Janusz DONIZAK
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 119
21
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułIntensification of heat transfer with an application of strong magnetic gradients
  AutorzyAnna KRASZEWSKA, Łukasz PYRDA, Janusz DONIZAK
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00122, s. 1–4
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInvestigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence
  AutorzyAnna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 290. Mechanika. — 2014 t. 31 z. 86 (nr 3/2014), s. 401–408
23
 • [referat, 2014]
 • TytułInvestigation of natural convection in cubical enclosure using laser induced fluorescence
  AutorzyAnna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR
  ŹródłoXXII Zjazd Termodynamików : Polańczyk, 23–27 września 2014 : rozszerzony program zjazdu / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2014]. — S. 81
24
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMagneto-thermal convection of low concentration nanofluids
  AutorzyAleksandra ROSZKO, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Janusz DONIZAK, Jan Wajs, Anna KRASZEWSKA, Łukasz PLESKACZ, Sasa Kenjeres
  ŹródłoMATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 vol. 18 art. no. 03006, s. 1–8
25
 • [referat, 2016]
 • TytułNumerical analysis of thermal and electromagnetic convection within electric furnace
  AutorzyJ. DONIZAK, A. KRASZEWSKA, Ł. PYRDA
  ŹródłoEUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — S. 68