Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668 orcid iD

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 5e70937a878c28a0473aa9c4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2013]
 • TytułAktualne problemy w kontekście obowiązujących regulacji prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — S. 143–156
 • słowa kluczowe: regulacje prawne, niespójność przepisów, instrukcje kolejowe, problematyka przepisów w instrukcjach PKP PLK S.A.

  keywords: law regulations, inconsistency of regulations, railway regulations, regulations in the PKP instructions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDiagnostyka nawierzchni i podtorza kolejowego – przepisy a praktyka zawodowa, Cz. 1
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK, Tomasz Bort
  ŹródłoInfrastruktura Transportu. — 2013 nr 6, s. 44–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGlobalisierung im Aspekt des europäischen Bahntransportes
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoEI Der Eisenbahningenieur : Internationale Fachzeitschrift für Schienenverkehr & Technik. — 2013 H. 1, s. 53–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułKoncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowego
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK, Michał STRACH
  ŹródłoNowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — S. 157–166
 • słowa kluczowe: RFID, metody pomiarów geometrii torów, diagnostyka geometrii toru kolejowego

  keywords: RFID, track geometry measurement methods, diagnosis of railway track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPomiary siły zamykania drzwi
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoInfrastruktura Transportu. — 2013 nr 2, s. 20–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPrace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce, Cz. 1
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2013 R. 85 nr 2, s. 9–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPrace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce, Cz. 2
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2013 R. 85 nr 3, s. 6–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPunkty charakterystyczne rozjazdów i skrzyżowań kolejowych
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoTTS. Technika Transportu Szynowego. — 2013 R. 20 nr 10, s. 33–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRozbieżność w obowiązujących regulacjach prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoInfrastruktura Transportu. — 2013 nr 4, s. 58–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułStandardy geometryczne kształtowania torów i rozjazdów tramwajowych
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoPrzegląd Geodezyjny. — 2013 R. 85 nr 10, s. 12–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułTerenowe procedury testowania niwelatorów
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK
  ŹródłoPrzegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. — 2013 R. 68 nr 8, s. 6–9
 • słowa kluczowe: dokładność, ISO, test, niwelator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [wywiad, rozmowa, 2013]
 • TytułWywiad z dr. inż. Arkadiuszem Kampczykiem na temat patentu „Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego”
  AutorzyArkadiusz KAMPCZYK, rozm. Agnieszka Wójcik
  ŹródłoNewsletter dla Przedsiębiorców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Centrum Transferu Technologii. — 2013 nr 13, s. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: