Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668 orcid iD

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 5e70937a878c28a0473aa9c4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktualne problemy w kontekście obowiązujących regulacji prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowejCurrent problems of applicable regulations of the national railway network manager / Arkadiusz KAMPCZYK // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 143–156. — Bibliogr. s. 154–156, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, niespójność przepisów, instrukcje kolejowe, problematyka przepisów w instrukcjach PKP PLK S.A.

  keywords: law regulations, inconsistency of regulations, railway regulations, regulations in the PKP instructions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Diagnostyka nawierzchni i podtorza kolejowego – przepisy a praktyka zawodowa, Cz. 1[Diagnosis of permanent way and subgrade rail – regulations and professional practice. Pt. 1] / Arkadiusz KAMPCZYK, Tomasz Bort // Infrastruktura Transportu ; ISSN 1899-0622. — 2013 nr 6, s. 44–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Globalisierung im Aspekt des europäischen BahntransportesGlobalisation in the light of the European rail transport / Arkadiusz KAMPCZYK // EI Der Eisenbahningenieur : Internationale Fachzeitschrift für Schienenverkehr & Technik ; ISSN 0013-2810. — 2013 H. 1, s. 53–56. — Bibliogr. s. 56, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowegoIdea of applying the RFID technique in inventorying of the infrastructure of the rail transport / Arkadiusz KAMPCZYK, Michał STRACH // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 157–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: RFID, metody pomiarów geometrii torów, diagnostyka geometrii toru kolejowego

  keywords: RFID, track geometry measurement methods, diagnosis of railway track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pomiary siły zamykania drzwi[Measurements of the door closing strength] / Arkadiusz KAMPCZYK // Infrastruktura Transportu ; ISSN 1899-0622. — 2013 nr 2, s. 20–23. — Bibliogr. s. 23. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce, Cz. 1[Geodetic and cartographic works on enclosed areas of the National Railway Network in Poland, Pt. 1] / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2013 R. 85 nr 2, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce, Cz. 2[Geodetic and cartographic works on enclosed areas of the National Railway Network in Poland, Pt. 2] / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2013 R. 85 nr 3, s. 6–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Punkty charakterystyczne rozjazdów i skrzyżowań kolejowychCharacteristic points of switches and train intersections / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2013 R. 20 nr 10, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozbieżność w obowiązujących regulacjach prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej[The discrepancy in the laws of the national rail network manager] / Arkadiusz KAMPCZYK // Infrastruktura Transportu ; ISSN 1899-0622. — 2013 nr 4, s. 58–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Standardy geometryczne kształtowania torów i rozjazdów tramwajowych[Geometric standards in shaping of tram trucks and turnouts] / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2013 R. 85 nr 10, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Terenowe procedury testowania niwelatorów[Field procedures of testing the levellers] / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2013 R. 68 nr 8, s. 6–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz.

 • słowa kluczowe: dokładność, ISO, test, niwelator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wywiad z dr. inż. Arkadiuszem Kampczykiem na temat patentu „Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego”[Interview woth doctor Arkadiusz Kampczyk on the patent „Means of identification of rail infrastructure”] / Arkadiusz KAMPCZYK, rozm. Agnieszka Wójcik // Newsletter dla Przedsiębiorców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Centrum Transferu Technologii. — 2013 nr 13, s. 9–10. — Tryb dostępu: http://www.ctt.agh.edu.pl/upload/Newsletter_CTT_AGH_dla_Przedsi%C4%99biorc%C3%B3w_-_marzec_2013.pdf [2013-04-22]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: