Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgib


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668 orcid iD

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 5e70937a878c28a0473aa9c4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
 • Adapter do montażu sygnałów referencyjnych do skanerów[Reference signals mounting adapter] / wynalazca: KAMPCZYK Arkadiusz. — Int.Cl.: E01B 37/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 124841 U1 ; Opubl. 2017-08-16. — Zgłosz. nr W.124841 z dn. 2016-02-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 17, s. 41. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL124841U1.pdf

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna, skaner laserowy, infrastruktura kolejowa, adapter sygnałów referencyjnych, adaptery do montażu pryzmatów geodezyjnych, KOS, KOG, tyczka geodezyjna, trzpień tyczki geodezyjnej, znak regulacji osi toru, specjalna spodarka odtwarzania osi główki szyny

  keywords: laser scanner, railway infrastructure, reference spheres adapter, target plates adapter, reference spheres and targets adapter, adapters for installation of surveying prisms, railway special grid, railway surveying grid, railway special grid (KOS), railway surveying grid (KOG), survey pole, survey pole trunk, railway track axis adjustment mark, special levelling head for rail head recreation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adapter do montażu sygnałów referencyjnych do skanerów[Reference signals mounting adapter] / wynalazca: Arkadiusz KAMPCZYK. — Int.Cl.: E01B 37/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 69951 Y1 ; Udziel. 2017-12-05 ; Opubl. 2018-05-31. — Zgłosz. nr W.124841 z dn. 2016-02-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL69951Y1.pdf

 • słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna, skaner laserowy, infrastruktura kolejowa, adapter sygnałów referencyjnych, adaptery do montażu pryzmatów geodezyjnych, KOS, KOG, tyczka geodezyjna, trzpień tyczki geodezyjnej, znak regulacji osi toru, specjalna spodarka odtwarzania osi główki szyny

  keywords: laser scanner, railway infrastructure, reference spheres adapter, target plates adapter, reference spheres and targets adapter, adapters for installation of surveying prisms, railway special grid, railway surveying grid, railway special grid (KOS), railway surveying grid (KOG), survey pole, survey pole trunk, railway track axis adjustment mark, special levelling head for rail head recreation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kilka pytań do absolwenta AGH dr. inż. Arkadiusza Kampczyka[A few questions for graudate AGH dr inż. Arkadiusz Kampczyk] / Arkadiusz KAMPCZYK, rozm. Małgorzata Krokoszyńska // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2013 nr 61, s. 27–28. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego[Method for identifying the elements of rail transport infrastructure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STRACH Michał, PREWEDA Edward, Kampczyk Arkadiusz. — Int.Cl.: B61L 25/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393050 A1 ; Opubl. 2012-06-04. — Zgłosz. nr P.393050 z dn. 2010-11-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 12, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393050A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport / Michał STRACH, Arkadiusz Kampczyk // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 429–437. — Bibliogr. s. 437. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Toromierz cyfrowy[Digital track gauge] / wynalazca: KAMPCZYK Arkadiusz. — Int.Cl.: E01B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121780 U1 ; Opubl. 2014-09-01. — Zgłosz. nr W.121780 z dn. 2013-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 18, s. 49-50. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121780U1.pdf

 • słowa kluczowe: toromierz cyfrowy, toromierz elektroniczny, szerokość toru, przechyłka toru, żłobki prawe i lewe, szerokość prowadzenia i szerokość prowadnic, odleganie

  keywords: digital track gauge, electronic track gauge, track gauge, track cant, right and left grooves, guiding gauge and witdth of guide, alignment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Toromierz cyfrowy[Digital track gauge] / wynalazca: Arkadiusz KAMPCZYK. — Int.Cl.: E01B 35/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 67852 Y1 ; Udziel. 2014-11-24 ; Opubl. 2015-06-30. — Zgłosz. nr W.121780 z dn. 2013-02-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL67852Y1.pdf

 • słowa kluczowe: toromierz cyfrowy, toromierz elektroniczny, szerokość toru, przechyłka toru, żłobki prawe i lewe, szerokość prowadzenia i szerokość prowadnic, odleganie

  keywords: digital track gauge, electronic track gauge, track gauge, track cant, right and left grooves, guiding gauge and witdth of guide, alignment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: