Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 3937039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Koincydencja nierówności toru kolejowegoCoincidence railway track irregularities / Arkadiusz KAMPCZYK, Krzysztof Malach // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska ; 172. Budownictwo ; ISSN 0860-7214. — 2016 z. 22, s. 104–116. — Tryb dostępu: http://www.bud.pcz.czest.pl/attachment/id/1305 [2017-05-29]. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geometria, nierówności toru, koincydencja, imperfekcja nierówności toru

  keywords: geometry, railway track irregularities, coincidence, imperfection inequality railway

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znb.2016.1.09

2
 • Pomiar odchyleń ścian elewacji budynku od płaszczyzny pionowejMeasurements of derivations of facade wells of the building from vertical plane / Jan Ćwierz, Wojciech Cinal, Arkadiusz KAMPCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska ; 172. Budownictwo ; ISSN 0860-7214. — 2016 z. 22, s. 48–65. — Tryb dostępu: http://www.bud.pcz.czest.pl/attachment/id/1300 [2017-05-29]. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda biegunowa 3D, metoda kątowych wcięć przestrzennych, pomiar bezlustrowy

  keywords: 3D polar survey, spatial resection forward, spatial intersection by angles technique, reflectorless measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znb.2016.1.04

3
 • Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii EuropejskiejThe right transport rail at the level of the European Union / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2016 R. 23 nr 12, s. 42–48. — Bibliogr. s. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ geometrii siatki GRID i TIN na dokładność NMTInfluence geometry of GRID and TIN network on the accuracy of the DTM / Arkadiusz KAMPCZYK, Szymon Kusarek, Michał Kustra // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2016 R. 88 nr 6, s. 6–14. — Bibliogr. s. 14

 • słowa kluczowe: NMT, numeryczny model terenu, grid, TIN, model hybrydowy

  keywords: DTM, hybrid model, grid, Digital Terrain Model, TIN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2016.6.2