Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 3937039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza i porównanie aplikacji komputerowych do obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkichAnalysis and comparison of computer applications calculation of the volume of soil mass and bulk materials / Arkadiusz KAMPCZYK, Krzysztof Malach // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2015 R. 70 nr 12, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: NMT, Numeryczny Model Terenu, masy ziemne, model GRID, model TIN

  keywords: DTM, Digital Terrain Model, earth masses, model GRID, model TIN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycjiThe preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 [nr] 3, s. 40–47

 • słowa kluczowe: inwestycja, mapa do celów projektowych, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

  keywords: investment, map for design purposes, Reconcilitation Team of Project Documentation, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, Railway Reconcilitation Team of Project Documentation, Railway Documentation Centre of Geodesy and Cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Pomiary odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowychDistance measurements of internal surfaces of wheels of wheelsets / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Technische Spezifikationen für die Interoperabilität und die polnischen Vorschriften in der Projektierung von der Geometrie der EisenbahnstreckenTechnical specifications for interoperability and the provisions of Polish design geometry of the railway line / A. KAMPCZYK // Bauingenieur ; ISSN 0005-6650. — 2015 Bd. 90 Mai, s. 229–234. — Bibliogr. s. 233–234, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: