Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 3937039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza i porównanie aplikacji komputerowych do obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkichAnalysis and comparison of computer applications calculation of the volume of soil mass and bulk materials / Arkadiusz KAMPCZYK, Krzysztof Malach // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2015 R. 70 nr 12, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: NMT, Numeryczny Model Terenu, masy ziemne, model GRID, model TIN

  keywords: DTM, Digital Terrain Model, earth masses, model GRID, model TIN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycjiThe preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 [nr] 3, s. 40–47

 • słowa kluczowe: inwestycja, mapa do celów projektowych, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

  keywords: investment, map for design purposes, Reconcilitation Team of Project Documentation, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, Railway Reconcilitation Team of Project Documentation, Railway Documentation Centre of Geodesy and Cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Pomiary odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowychDistance measurements of internal surfaces of wheels of wheelsets / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: