Wykaz publikacji wybranego autora

Arkadiusz Kampczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9210-9668

ResearcherID: A-8863-2016

Scopus: 56192898800

PBN: 3937039

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktualne problemy w kontekście obowiązujących regulacji prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowejCurrent problems of applicable regulations of the national railway network manager / Arkadiusz KAMPCZYK // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 143–156. — Bibliogr. s. 154–156, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, niespójność przepisów, instrukcje kolejowe, problematyka przepisów w instrukcjach PKP PLK S.A.

  keywords: law regulations, inconsistency of regulations, railway regulations, regulations in the PKP instructions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i porównanie aplikacji komputerowych do obliczania objętości mas ziemnych i materiałów sypkichAnalysis and comparison of computer applications calculation of the volume of soil mass and bulk materials / Arkadiusz KAMPCZYK, Krzysztof Malach // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2015 R. 70 nr 12, s. 7–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: NMT, Numeryczny Model Terenu, masy ziemne, model GRID, model TIN

  keywords: DTM, Digital Terrain Model, earth masses, model GRID, model TIN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bau der Eisenbahnstrecke Kluczbork - Tarnowskie Góry[Construction of railway connection Kluczbork - Tarnowskie Góry] / Arkadiusz KAMPCZYK // Lok Report ; ISSN 0344-7146. — 2017 nr 3, s. 4–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bewertung des Gleisgeometriezustands in Polen[Assessment of the state of the track geometry in Poland] / Arkadiusz KAMPCZYK // Eisenbahn-Ingenieur-Kompendium : EIK : Jahrbuch für Schienenverkehr & Technik ; ISSN 0934-5930. — 2017 Eisenbahn Ingenieur Kompendium, s. 88–105. — Bibliogr. s. 105. — ISBN: 978-3-87154-572-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • BIM in the investment process / Arkadiusz KAMPCZYK // W: International Academic Conferences: Global Education, Teaching and Learning (IAC-GETL) and Management, Economics, Business and Marketing (IAC-MEBM) and Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence (IAC-ETITAI) : Budapest, Hungary, August 23-24, 2019. — [Prague : Czech Institute of Academic Education], [2019]. — ISBN podany dla pełnego tekstu. — e-ISBN: 978-80-88203-12-4. — S. 24–25. — Pełny tekst: BIM in the investment process / Arkadiusz KAMPCZYK // W: Proceedings of IAC in Budapest 2019 [Dokument eletroniczny] : International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning ; International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing ; International Academic Conference on Engineering, Transport, IT and Artificial Intelligence : Budapest, Hungary, August 23-24, 2019 / eds. Helena Kratochvílová, Radek Kratochvíl. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Institute of Academic Education, 2019. — eISBN: 978-80-88203-12-4. — S. 194–206. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.conferences-scientific.cz/file/proceedings-of-iac-in-budapest-2019/}. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • keywords: terrestrial laser scanning, augmented reality, building information modeling, virtual reality, feasibility study, TLS, BIM, modelling of information on buildings and constructions, advanced work packaging, AWP, AR, VR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dopuszczalne odchyłki geometryczne i dokumentacja techniczna do odbioru robót nawierzchniowych-torowych[Geometric tolerances and technical documentation to receive surface works-rail track] / Arkadiusz KAMPCZYK // W: Teoretyczne podstawy budownictwa. T. 6, Geodezyjne systemy pomiarowe / pod red. nauk. Jerzego Kuleszy, Ireneusza Wyczałka. — Warszawa : Instytut Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, 2014. — (Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej). — ISBN: 978-83-7814-340-6. — S. 81–94. — Bibliogr. s. 93–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geodäsie im Investitionsbauprozess auf den Bahngebieten in PolenSurveying in construction investment process in the areas of railway in Poland / Arkadiusz KAMPCZYK // Bautechnik ; ISSN 0932-8351. — 2014 Jg. 91 H. 6, s. 409–413. — Bibliogr. s. 413

 • keywords: railway surveying, railway geodesy, closed area, investment realization center, PKP S.A. (Polish State Railways), PKP PLK S.A. (Rail lines Management), investment process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/bate.201300105

8
 • Geometria przejazdu kolejowo-drogowego kategorii DGeometry of D category road and railway crossing / Arkadiusz KAMPCZYK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64 (4/II/17), s. 269–286. — Bibliogr. s. 285–286, Summ.. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/988

 • słowa kluczowe: przykładnica magnetyczno-pomiarowa, MMS, przejazd, trójkąt widzialności, metryka przejazdu, pomiar przejazdu, przejście, przejazd kolejowo-drogowy, geometria przejazdu kolejowo-drogowego

  keywords: magnetic-measuring square, MMS, crossing, visibility splay, crossing certificate, crossing measurement, passage, railway and road crossing, railway and road crossing geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.245

9
 • Geometryczne układy połączeń torów kolejowych z zastosowaniem rozjazdów zwyczajnychGeometrical layouts of railroad switches applying single turnouts / Arkadiusz KAMPCZYK, Ewelina Skoczylas // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 4, s. 13–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: połączenia torów, rozjazd zwyczajny, geometria rozjazdu, pomiar w planie, badania rozjazdów, wstawka prosta, TSI

  keywords: crossover, railroad switches, single turnout, single point, geometry of turnout, measurement of layout, examination of turnouts, straight railway segment, TSI

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Irregularities in level crossings and pedestrian crossings / Arkadiusz KAMPCZYK // W: Challenges of urban mobility, transport companies and systems : 2018 TranSopot conference : [transport development challenges in 21st century : 28–30 May 2018, Gdańsk] / ed. Michał Suchanek. — Cham : Springer Nature, 2019. — (Springer Proceedings in Business and Economics ; ISSN 2198-7246). — ISBN: 978-3-030-17742-3 ; e-ISBN: 978-3-030-17743-0. — S. 249–261. — Bibliogr. s. 260–261, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-10000486c0122.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-17743-0_21.pdf

 • keywords: level crossing, pedestrian crossing, passage, measurement innovations, level crossing measurement, irregularities in level crossings, Magnetic-Measuring Square MMS, Near-Field Communication, NFC, Railway Surveying Grid, KOS, Railway Special Grid, KOS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-17743-0_21

11
 • Koincydencja nierówności toru kolejowegoCoincidence railway track irregularities / Arkadiusz KAMPCZYK, Krzysztof Malach // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska ; 172. Budownictwo ; ISSN 0860-7214. — 2016 z. 22, s. 104–116. — Tryb dostępu: http://www.bud.pcz.czest.pl/attachment/id/1305 [2017-05-29]. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geometria, nierówności toru, koincydencja, imperfekcja nierówności toru

  keywords: geometry, railway track irregularities, coincidence, imperfection inequality railway

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znb.2016.1.09

12
 • Koncepcja zastosowania techniki RFID w inwentaryzacji elementów infrastruktury transportu szynowegoIdea of applying the RFID technique in inventorying of the infrastructure of the rail transport / Arkadiusz KAMPCZYK, Michał STRACH // W: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym = Modern technologies and management systems for rail transport. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie, 2013. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie = Research and Technical Papers of Association for Transportation Engineers in Cracow ; ISSN 1231-9155. Seria: Materiały Konferencyjne ; ISSN 1231-9171 ; nr 3). — S. 157–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: RFID, metody pomiarów geometrii torów, diagnostyka geometrii toru kolejowego

  keywords: RFID, track geometry measurement methods, diagnosis of railway track geometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Magnetic-measuring square in the measurement of the circular curve of rail transport tracks / Arkadiusz KAMPCZYK // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2020 vol. 20 iss. 2 art. no. 560, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/2/560/pdf

 • keywords: MMS, Magnetic-Measuring Square, railway track curve, radius of curve, curve versine, difference in rails length, rail shortenings, linear measurement procedure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s20020560

14
 • Measurement innovations in railway infrastructure safety / Arkadiusz KAMPCZYK // World Scientific News [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2392-2192. — 2017 vol. 89, s. 336–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/08/WSN-89-2017-336-347-2.pdf [2017-12-07]. — Bibliogr. s. 346–347, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-30

 • keywords: measurements, safety, railway surveying, railway infrastructure, MMS, visibility splay, road and railway crossing, measurement innovations, Magnetic-Measuring Square

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Measurement of the geometric center of a turnout for the safety of railway infrastructure using MMS and total station / Arkadiusz KAMPCZYK // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2020 vol. 20 iss. 16 art. no. 4467, s. 1–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 31–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/16/4467/pdf

 • keywords: magnetic-measuring square, MMS, curve versine, linear measurement procedure, safety in railway infrastructure, curvature in the turnouts, turnout measurement, turnout deformation, outside slip, double slip turnout

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s20164467

16
 • Monitoring toru bezstykowego. Cz. 1, Pomiary pełzania szyn kolejowychMonitoring of jointless rail track. Part 1, [Measurements of rail creeping] / Arkadiusz KAMPCZYK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 11, s. 48–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.. — Pierwsza afiliacja: PKP PLK S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Monitoring toru bezstykowego. Cz. 2, Wpływy termiczne w pomiarach pełzania toków szynMonitoring of jointless rail track. Part 2, [Thermal influences in rail lines creeping measurements] / Arkadiusz KAMPCZYK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 12, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Abstr.. — Dod. afiliacja: PKP PLK S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • O geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanegoAbout as-built survey of a structure / Katarzyna Dybeł, Arkadiusz KAMPCZYK // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2018 R. 74 nr 6, s. 327–329. — Bibliogr. s. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycjiThe preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 [nr] 3, s. 40–47

 • słowa kluczowe: inwestycja, mapa do celów projektowych, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

  keywords: investment, map for design purposes, Reconcilitation Team of Project Documentation, Geodetic and Cartographic Documentation Centre, Railway Reconcilitation Team of Project Documentation, Railway Documentation Centre of Geodesy and Cartography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Optimierter Berechnungsprozess Gleisüberhöhungsparameter[Optimization of the calculation process of the cant in the railway track] / Arkadiusz KAMPCZYK // Eisenbahn-Ingenieur-Kompendium : EIK : Jahrbuch für Schienenverkehr & Technik ; ISSN 0934-5930. — 2018 EIK 2018, s. 88–105. — Bibliogr. s. 105. — ISBN: 978-3-87154-604-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pomiar geometrycznych warunków widoczności przejazdu kolejowo-drogowegoMeasurement of geometric visibility conditions level railroad crossing / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 8, s. 2–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przejazd, trójkąt widzialności, metryka przejazdu, pomiar przejazdu, przejście, przejazd kolejowo-drogowy

  keywords: level crossing, grade crossing, triangle visibility, metric level crossing, measurement level crossing, pedestrian crossing, cross-walk, level railroad crossings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pomiar odchyleń ścian elewacji budynku od płaszczyzny pionowejMeasurements of derivations of facade wells of the building from vertical plane / Jan Ćwierz, Wojciech Cinal, Arkadiusz KAMPCZYK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Częstochowska ; 172. Budownictwo ; ISSN 0860-7214. — 2016 z. 22, s. 48–65. — Tryb dostępu: http://www.bud.pcz.czest.pl/attachment/id/1300 [2017-05-29]. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda biegunowa 3D, metoda kątowych wcięć przestrzennych, pomiar bezlustrowy

  keywords: 3D polar survey, spatial resection forward, spatial intersection by angles technique, reflectorless measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znb.2016.1.04

23
 • Pomiar strzałek montażowych toru zwrotnego w rozjeździeMeasurement versines assembly diverted track in the single turnout / Arkadiusz KAMPCZYK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 5, s. 4–9. — Bibliogr. s. 9

 • słowa kluczowe: rozjazd zwyczajny, strzałkomierz, krzywizna w rozjazdach, strzałki łuku toru, przykładnica magnetyczno-pomiarowa, MMS, tor zwrotny

  keywords: single turnout, versine measuring device, curvature in the single turnout, versines of arch railway track, magnetic-measuring square, MMS, dieverted track

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.5.1

24
 • Pomiar strzałek w torze zwrotnym rozjazdu przykładnicą magnetyczno-pomiarowąMeasurement of versines in a diverging route with a magnetic-measuring square / Arkadiusz KAMPCZYK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64 (4/II/17), s. 91-105. — Bibliogr. s. 104–105, Summ.. — tekst: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/975

 • słowa kluczowe: rozjazd zwyczajny, strzałkomierz, krzywizna w rozjazdach, strzałki łuku toru, przykładnica magnetyczno-pomiarowa, MMS, dalmierz laserowy

  keywords: single turnout, curvature in the single turnout, versines of arch railway track, MMS, versine measuring device (versine measuring instrument), magnetic - measuring square, laser distance measuring device (laser rangefinder)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.233

25
 • Pomiary odległości wewnętrznych płaszczyzn kół zestawów kołowychDistance measurements of internal surfaces of wheels of wheelsets / Arkadiusz KAMPCZYK // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12, s. 31–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: