Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wielgosz, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7133
201522
201422
20123111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7151
201522
2014211
2012312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem752
2015211
2014211
201233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem716
2015211
201422
201233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem752
201522
2014211
2012321
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem752
201522
2014211
20123211
 • Application of thermal analysis tests results in the numerical simulations of continuous casting processZastosowanie wyników badań analizy termicznej w obliczeniach numerycznych procesów odlewania stali / T. KARGUL, E. WIELGOSZ, J. FALKUS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 1, s. 221–225. — Bibliogr. s. 225

 • keywords: specific heat, steel, enthalpy of phase transitions, thermal analysis of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0035

2
 • Comparison of experimental and numerically calculated thermal properties of steels / WIELGOSZ Ewa, KARGUL Tomasz, FALKUS Jan // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1528–1533. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1533, Abstr.

 • keywords: DSC, enthalpy, metallic systems, FactSage, specific heat capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • The influence of the selected parameters of the mathematical model of steel continuous casting on the distribution of the solidifying strand temperature / J. FALKUS, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. RYWOTYCKI, E. WIELGOSZ // W: „Iron and steelmaking” [Dokument elektroniczny] : XXII międzynarodowa konferencja naukowa : Czarna, 18–20 październik 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The influence of the selected parameters of the mathematical model of steel continuous casting on the distribution of the solidifying strand temperature / J. FALKUS, K. MIŁKOWSKA-PISZCZEK, M. RYWOTYCKI, E. WIELGOSZ // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering ; ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 55 iss. 2, s. 668–672. — Bibliogr. s. 671–672, Abstr.. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol55_2/58268.pdf

 • keywords: numerical modelling, FEM, continuous casting of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie wyników badań analizy termicznej w obliczeniach numerycznych procesów odlewania staliApplication of thermal analysis tests results in the numerical simulations of continuous casting process / Tomasz KARGUL, Ewa WIELGOSZ, Jan FALKUS // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, walcowanie wlewków : VI międzynarodowa konferencja : Krynica, 4–6 czerwca 2014 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modelling, defects of CCS ingots, rolling of CCS ingots : VI international conference : conference proceedings / red. nacz. Paweł Drożdż ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : AGH WIMiIP, [2014]. — S. 43. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, ciągłe odlewanie stali, ciepło właściwe stali, entalpia przemian fazowych

  keywords: thermal analysis, specific heat, continuous casting of steel, enthalpy of phase transitions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: