Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Stanisz, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7294-7784 połącz konto z ORCID

ResearcherID: T-7566-2017

Scopus: 57192371474

PBN: 5e709297878c28a0473989cb

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia osuwiska w Czernej, na podstawie wyników numerycznych analiz stateczności
2
 • Arkose sandstone – a forgotten treasure of Kwaczała
3
 • Characteristics of soil of “Józefka” deposit overlay, Kielce District
4
 • Czasoprzestrzenna analiza stanu osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa
5
 • Czujniki do pomiaru ciśnienia porowego dla potrzeb rozpoznania położenia powierzchni poślizgu osuwiska
6
 • Full-scale monitoring system of levees
7
 • Impact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
8
 • Impact of root system on soil strength in shallow landslide
9
 • ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee
10
 • Koncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)
11
 • LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi
12
 • Methods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water
13
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
14
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
15
 • Możliwości systemu Seismobile w badaniu podłoża drogi kołowej
16
 • Numerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep
17
 • Numerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions
18
 • Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów
19
 • Ocena wpływu zmienności parametrów materiałowych na wyniki numerycznych analiz stateczności zbocza w warunkach fliszu karpackiego
20
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem
21
 • Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a Cone Penetration Test (CPTU)
22
 • Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a CPTU
23
 • Preliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just
24
 • Profilowanie ciśnienia porowego w utworach koluwialnych osuwiska w Tęgoborzu-Juście
25
 • Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych