Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Stanisz, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7294-7784

ResearcherID: T-7566-2017

Scopus: 57192371474

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Arkose sandstone – a forgotten treasure of Kwaczała
2
 • Characteristics of soil of “Józefka” deposit overlay, Kielce District
3
 • Czasoprzestrzenna analiza stanu osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa
4
 • Czujniki do pomiaru ciśnienia porowego dla potrzeb rozpoznania położenia powierzchni poślizgu osuwiska
5
 • Full-scale monitoring system of levees
6
 • Impact of precipitation on dissipation of pore pressure in colluvium of the Carpathian Flysch landslide
7
 • Impact of root system on soil strength in shallow landslide
8
 • ISMOP Project (IT System of Levee Monitoring) as an example of integrated monitoring of levee
9
 • Koncepcja i budowa prototypu LandSMS - systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi, na przykładzie osuwiska w Kłodnem, gmina Limanowa (woj. małopolskie)
10
 • LandSMS - prototyp systemu monitorowania terenów zagrożonych ruchami masowymi
11
 • Methods of assessing the condition of levees by measuring the pore pressure of water
12
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
13
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
14
 • Możliwości systemu Seismobile w badaniu podłoża drogi kołowej
15
 • Numerical simulation of landslide stability in geological-engineering conditions of Carpathian foredeep
16
 • Numerical simulation of pore pressure changes in levee under flood conditions
17
 • Numeryczna analiza stateczności skarpy z uwzględnieniem parametrów strefy kontaktu z zastosowaniem metody zbiorów losowych na przykładzie KWB Bełchatów
18
 • Ocena wpływu zmienności parametrów materiałowych na wyniki numerycznych analiz stateczności zbocza w warunkach fliszu karpackiego
19
 • Określenie pola wektorowego przemieszczeń powierzchniowych na osuwisku w Kłodnem
20
 • Preliminary results of pore pressure profiling in the Carpathian flysch on landslide Tegoborze-Just
21
 • Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych
22
 • Smart levee in Poland
23
 • SMART LEVEE in Poland
24
 • Symulacja numeryczna zachowania się obwałowania przeciwpowodziowego w warunkach obciążenia falą wezbraniową
25
 • The influence of root system on slope stability in the view of numerical analysis