Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Łyskowski, dr inż.

specjalista

Uczelniane Centrum Informatyki
UCI, Uczelniane Centrum Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8613-8884

ResearcherID: brak

Scopus: 56576298600

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analysis of the consequences of incorrect choice of the electromagnetic wave propagation velocity in the interpretation of GPR measurements
2
  • Application of GPR method for testing roads in areas with a increased risk of karst origin deformations
3
  • Detection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church in Krakow, Poland (Dominican Monastery)
4
  • GPR based analysis in building land suitability evaluation
5
  • Możliwości zastosowania badań georadarowych do określenia kondycji drzewostanów na terenach zurbanizowanych
6
  • Nowo odkryta jaskinia w Podmaleńcu koło Staszowa
7
  • Pustki podziemne w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w świetle badań georadarowych
8
  • Research planning and assessment of the effectiveness of electrical resistivity tomography method for the pollution monitoring based on the numerical modeling
9
  • Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji miejsc pochówków na terenach zurbanizowanych