Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Łyskowski, dr inż.

specjalista

Pion Kształcenia
RK-n, Centrum Organizacji Kształcenia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8613-8884 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56576298600

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego
  AutorzyMarta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ
  ŹródłoKrzysztofory : Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. — 2015 [z.] 33, s. 115–128
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza konsekwencji doboru nieodpowiedniej prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w trakcie interpretacji inżynierskich pomiarów metodą georadarową
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZUREK
  ŹródłoLogistyka. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 330–336
3
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of the consequences of incorrect choice of the electromagnetic wave propagation velocity in the interpretation of GPR measurements
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZUREK
  ŹródłoVIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — S. 47
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAplikacja metody GPR do badania dróg na terenach o zwiększonym zagrożeniu deformacjami o genezie krasowej
  AutorzyEwelina MAZURKIEWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Anna STRZĘPOWICZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9474–9479
5
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of GPR method for testing roads in areas with a increased risk of karst origin deformations
  AutorzyEwelina MAZURKIEWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Anna STRZĘPOWICZ
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 52
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBurial crypts in solid rock – a geophysical case study of a small church with a unique polychrome in Szydłów (S Poland)
  AutorzyArtur Zieliński, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ, Kinga Wiktoria Lubarska
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2019 vol. 45 no. 2, s. 89–97. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3127/2289
7
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDetection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church (Dominican Monastery) in Krakow, Poland
  AutorzyAnna STRZĘPOWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 03006, s. 1–8
8
 • [referat, 2017]
 • TytułDetection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church in Krakow, Poland (Dominican Monastery)
  AutorzyAnna STRZĘPOWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 63
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEvaluation of GPR surveys for assessment of trees condition in urbanized areas
  AutorzyEwelina MAZUREK, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2014 vol. 40 no. 3, s. 291–296. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2014.40.3/geol.2014.40.3.291.pdf
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułGeoradar investigations and geochemical analysis in contemporary archeological studies
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Marta WARDAS-LASOŃ
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 307–315. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.3/geol.2012.38.3.307.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGeoradar jako aparat do badań przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZUREK
  ŹródłoWszechświat (Kraków). — 2013 t. 114 nr 4–6, s. 134–136
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGPR based analysis in building land suitability evaluation
  AutorzyEwelina MAZUREK, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4665–4672
14
 • [referat, 2014]
 • TytułGPR based analysis in building land suitability evaluation
  AutorzyEwelina MAZUREK, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 60
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułGPR mapping of karst formations under a historic building in Szydłów, Poland
  AutorzyArtur Zieliński, Ewelina MAZURKIEWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoGeofizika. — 2016 vol. 33 no. 1, s. 101–111. — tekst: http://goo.gl/i995pj
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGround penerating radar investigation of limestone karst at the Odstrzelona Cave in Kowala, Świętokrzyskie Mountains, Poland
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZUREK, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoJournal of Cave and Karst Studies. — 2014 vol. 76 no. 3, s. 184–190. — tekst: http://caves.org/pub/journal/PDF/v76/cave-76-03-184.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułGround penetrating radar investigation of limestone karst objects in the Botanical Garden in Kielce
  AutorzyArtur Zieliński, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 31–38. — tekst: http://goo.gl/5kEkRy
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułHistorical anthropogenic layers identification by geophysical and geochemical methods in the Old Town area of Krakow (Poland)
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Bernadetta Pasierb, Marta WARDAS-LASOŃ, Anna WOJAS
  ŹródłoCatena. — 2018 vol. 163, s. 196–203
19
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości zastosowania badań georadarowych do określenia kondycji drzewostanów na terenach zurbanizowanych
  AutorzyEwelina MAZUREK, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoForestry in the mountains and industrial regions on the 65textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 195–196
20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMożliwość wykorzystania zanieczyszczenia osadów w nawarstwieniach archeologicznych Krakowa do wyznaczania lokalizacji historycznych kolektorów ścieków
  AutorzyMarta WARDAS, Jerzy ZIĘTEK, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Wojciech Tabaszewski
  ŹródłoJubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 173–185
21
 • [referat, 2016]
 • TytułNowo odkryta jaskinia w Podmaleńcu koło Staszowa
  AutorzyArtur Zieliński, Artur Komorowski, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ, Grzegorz Gajek
  ŹródłoMateriały 50. sympozjum speleologicznego : Kielce – Chęciny 20–23.10.2016 / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, 2016. — S. 165–166
22
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOdkrywanie tajemnic Szydłowa - zastosowanie georadaru w archeologii
  AutorzyArtur Zieliński, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Ewelina MAZURKIEWICZ
  ŹródłoMetody geofizyczne w archeologii polskiej 2016 / red. Mirosław Furmanek, Tomasz Herbich, Maksym Mackiewicz ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae". — Wrocław : [s. n.], 2016. — S. 118–120
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPlanowanie badań oraz ocena skuteczności zastosowania metody tomografii elektrooporowej do monitoringu zanieczyszczeń na podstawie modelowania numerycznego
  AutorzyMikołaj ŁYSKOWSKI, Wioleta ANTONIK, Bernadetta Pasierb
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9418–9425
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPractical application of high resolution ground penetrating radar method inside buildings
  AutorzyEwelina MAZUREK, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 439–447. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.439.pdf
25
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułPrzykłady zastosowania metody georadarowej w badaniu podziemi obiektów zabytkowych
  AutorzyJerzy ZIĘTEK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Ewelina MAZURKIEWICZ, Mikołaj ŁYSKOWSKI
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 397–405