Wykaz publikacji wybranego autora

Mikołaj Łyskowski, dr inż.

specjalista

Pion Kształcenia
RK-n, Centrum Organizacji Kształcenia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8613-8884 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56576298600

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza historyczno-środowiskowych przyczyn i skutków występowania zanieczyszczenia związkami ołowiu i miedzi w otoczeniu ruin kościoła św. Szczepana w podłożu placu Szczepańskiego
2
 • Analiza konsekwencji doboru nieodpowiedniej prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w trakcie interpretacji inżynierskich pomiarów metodą georadarową
3
 • Analysis of the consequences of incorrect choice of the electromagnetic wave propagation velocity in the interpretation of GPR measurements
4
 • Aplikacja metody GPR do badania dróg na terenach o zwiększonym zagrożeniu deformacjami o genezie krasowej
5
 • Application of GPR method for testing roads in areas with a increased risk of karst origin deformations
6
 • Burial crypts in solid rock – a geophysical case study of a small church with a unique polychrome in Szydłów (S Poland)
7
 • Detection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church (Dominican Monastery) in Krakow, Poland
8
 • Detection of unknown crypts under the floor in the Holy Trinity Church in Krakow, Poland (Dominican Monastery)
9
 • Evaluation of GPR surveys for assessment of trees condition in urbanized areas
10
 • Geophysical and geochemical studies on historical layers in the area of Old Krakow, Poland
11
 • Georadar investigations and geochemical analysis in contemporary archeological studies
12
 • Georadar jako aparat do badań przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej
13
 • GPR based analysis in building land suitability evaluation
14
 • GPR based analysis in building land suitability evaluation
15
 • GPR mapping of karst formations under a historic building in Szydłów, Poland
16
 • Ground penerating radar investigation of limestone karst at the Odstrzelona Cave in Kowala, Świętokrzyskie Mountains, Poland
17
 • Ground penetrating radar investigation of limestone karst objects in the Botanical Garden in Kielce
18
 • Historical anthropogenic layers identification by geophysical and geochemical methods in the Old Town area of Krakow (Poland)
19
 • Możliwości zastosowania badań georadarowych do określenia kondycji drzewostanów na terenach zurbanizowanych
20
 • Możliwość wykorzystania zanieczyszczenia osadów w nawarstwieniach archeologicznych Krakowa do wyznaczania lokalizacji historycznych kolektorów ścieków
21
 • Nowo odkryta jaskinia w Podmaleńcu koło Staszowa
22
 • Odkrywanie tajemnic Szydłowa - zastosowanie georadaru w archeologii
23
 • Planowanie badań oraz ocena skuteczności zastosowania metody tomografii elektrooporowej do monitoringu zanieczyszczeń na podstawie modelowania numerycznego
24
 • Practical application of high resolution ground penetrating radar method inside buildings
25
 • Przykłady zastosowania metody georadarowej w badaniu podziemi obiektów zabytkowych