Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Goryl, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8683-6682

ResearcherID: brak

Scopus: 55210539600

PBN: 3958336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAdam Guła – wspomnienie
  AutorzyMariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL
  ŹródłoXXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — S. 167–172
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy na przykładzie typowego gospodarstwa rolnego
  AutorzyWojciech GORYL
  ŹródłoOdnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — S. 43–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasy
  AutorzyWojciech GORYL, Adam GUŁA
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3/II, s. 173–182
 • słowa kluczowe: biomasa, spalanie, słoma, ciepło, potencjał

  keywords: biomass, combustion, heat, straw, potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.85

4
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAnaliza spalania paliwa w kotle wsadowym na słomę pod kątem automatyzacji jego pracy
  AutorzyWojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoEnergetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2019. — S. 47–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza wybranych parametrów pracy turbiny wiatrowej zintegrowanej z budynkiem w zróżnicowanych warunkach pogodowych na przykładzie Centrum Energetyki AGH
  AutorzyMaciej ŻOŁĄDEK, Wojciech GORYL, Krzysztof SORNEK, Aleksandra Augustyn
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2018 nr 102, s. 101–110
 • słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, turbina wiatrowa zintegrowana z budynkiem

  keywords: wind energy, building integrated wind turbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza zmian na rynku paliw stałych dla małych i średnich odbiorców w świetle aktualnych regulacji prawnych : [streszczenie]
  AutorzyTomasz Mirowski, Wojciech GORYL, Małgorzata Śledź
  ŹródłoXXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — S. 113–114
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, biomasa, paliwa stałe, węgiel brunatny, kotły 5 klasy

  keywords: biomass, lignite, solid fuels, boilers 5th grade, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of cost-effectiveness of using postharvest straw as fuel for heating in rural areas
  AutorzyWojciech GORYL
  ŹródłoIII Forum spalania biomasy : warsztaty „Spalanie biomasy w świetle nowego prawa” ; warsztaty „Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy” ; warsztaty „Biomasa w małej skali – perspektywy inwestycyjne i nowinki technologiczne” : 24–25 kwietnia 2013 roku, Kraków : konferencja : II dzień forum. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 194–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy
  AutorzyKrzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułBadanie możliwości suszenia słomy w postaci cylindrycznych balotów
  AutorzyWojciech GORYL
  ŹródłoIV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 15
 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2013]
 • TytułBiomass heating experience in Poland – can it be useful for Ukraine?
  AutorzyW. GORYL, A. GUŁA
  ŹródłoNetradicìjnì ì ponovlûvanì džerela energìï âk al'ternativnì pervinnim džerelam energìï v regìonì : s'oma mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : (10–11 kvìtnâ 2013 r.) : zbìrnik naukovih statej / L'vìvs'ka oblasna admìnìstracìâ [etc.]. — L'vìv : LvDCNÌÌ, 2013. — S. 96–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2016]
 • TytułCharacterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand
  AutorzyMateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 50
 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract]
  AutorzyMateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoWood – science – economy : 1textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67
 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharacterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand
  AutorzyMateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000133

15
 • [referat, 2012]
 • TytułCzy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski?
  AutorzyAdam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL
  ŹródłoOdnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — S. 74–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2019]
 • TytułDedicated straw dryer: measurements of straw drying and thermography
  AutorzyWojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoSEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [książka, 2017]
 • TytułDrewno w energetyce
  Autorzyred. nauk. Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL
  DetailsPoznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — 164 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2012]
 • TytułEconomic and ecological analysis of a local use of biomass in an agricultural holding
  AutorzyWojciech GORYL
  Źródłoenef 2012 [Dokument elektroniczny] : energetická efektívnost' energy efficiency : Udržatel'né využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni = Sustainable use of natural energy sources on national and regional level : 10. medzinárodná konferencia = 10th international conference : 16–17–18 október 2012, Slovakia, Banská Bystrica. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — Slajdy 1–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental and numerical analysis of cylindrical straw drying
  AutorzyWojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoEFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 222–225
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2020]
 • TytułExperimental measurements of straw drying using flue gases
  AutorzyWojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoSET 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 18textsuperscript{th} international conference on Sustainable Energy Technologies : 20–22 August 2019, Kuala Lumpur, Malaysia : sustainable energy towards the new revolution, Vol. 3 / ed. by Saffa Riffat, [et al.]. — [Great Britain] : University of Nottingham, 2020. — S. 159–168
 • keywords: biomass boilers, straw drying, heat and mass transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułHow hotels can save money with LED lighting
  AutorzyKinga Raczak, Mateusz SZUBEL, Estera PRZENZAK, Wojciech GORYL
  ŹródłoContact Magazine (Polska) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2015 iss. 22, ekran [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMetody wykorzystywane w suszeniu biomasy
  AutorzyWojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2016 t. 33 z. 63 nr 4, s. 151–158
 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma, suszarki

  keywords: biomass, drying, straw, dryers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.258