Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Goryl, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8683-6682

ResearcherID: brak

Scopus: 55210539600

PBN: 3958336

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem51182319
2020211
20196222
201844
201791413
20161064
20154121
20149144
201344
201233
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5118321
202022
20196141
2018413
2017954
20161028
2015413
2014963
201344
2012321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem513021
202022
2019642
2018413
2017963
20161064
2015431
2014972
2013413
2012321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem51348
2020211
201966
201844
201799
20161010
201544
2014927
201344
201233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem512526
202022
2019642
2018431
2017972
20161046
2015413
2014945
201344
201233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem512625
202022
2019651
201844
2017972
20161037
2015413
2014945
201344
2012331
 • Adam Guła – wspomnienie[Adam Guła – in memorian] / Mariusz FILIPOWICZ, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla / red. tomu Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3). — ISBN10: 83-922535-1-8. — S. 167–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ekonomiczno-ekologiczna lokalnego wykorzystania biomasy na przykładzie typowego gospodarstwa rolnego[Economic and ecological analysis of a local use of biomass in a typical agricultural holding] / Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasyAnalysis of energy potential of agricultural biomass – a case study of a typical agricultural commune with perspective of creation a local biomass exchange / Wojciech GORYL, Adam GUŁA // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3/II, s. 173–182. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, spalanie, słoma, ciepło, potencjał

  keywords: biomass, combustion, heat, straw, potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.85

4
 • Analiza spalania paliwa w kotle wsadowym na słomę pod kątem automatyzacji jego pracyAnalysis of fuel combustion in the straw boiler in order to automate its operation / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: Energetyczne i środowiskowe aspekty pracy urządzeń grzewczych zasilanych biomasą [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-0-6. — S. 47–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/monografie/2019/Monografia_EnISrAspPrUrzGrzZasBioms_2019.pdf [2019-09-16]. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wybranych parametrów pracy turbiny wiatrowej zintegrowanej z budynkiem w zróżnicowanych warunkach pogodowych na przykładzie Centrum Energetyki AGHThe operation of building integrated wind turbines in different weather conditions on the example of the AGH Center of Energy / Maciej ŻOŁĄDEK, Wojciech GORYL, Krzysztof SORNEK, Aleksandra Augustyn // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 102, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, turbina wiatrowa zintegrowana z budynkiem

  keywords: wind energy, building integrated wind turbine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza zmian na rynku paliw stałych dla małych i średnich odbiorców w świetle aktualnych regulacji prawnych : [streszczenie]Analysis of changes on the solid fuel market for small and medium-sized customers in the light of current legal regulations : [abstract] / Tomasz Mirowski, Wojciech GORYL, Małgorzata Śledź // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 113–114. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, biomasa, paliwa stałe, węgiel brunatny, kotły 5 klasy

  keywords: biomass, lignite, solid fuels, boilers 5th grade, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of cost-effectiveness of using postharvest straw as fuel for heating in rural areasAnaliza opłacalności wykorzystania pożniwnej słomy jako paliwa do ogrzewania na terenach wiejskich / Wojciech GORYL // W: III Forum spalania biomasy : warsztaty „Spalanie biomasy w świetle nowego prawa” ; warsztaty „Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy” ; warsztaty „Biomasa w małej skali – perspektywy inwestycyjne i nowinki technologiczne” : 24–25 kwietnia 2013 roku, Kraków : konferencja : II dzień forum = III forum of biomass combustion : workshop “Biomass in accordance to legal regulations” ; workshop ”Contracting, logistics and storage of biomass” ; workshop ”Biomass for small scale units: investment prospects and new technologies” : conference : 2nd day of the forum. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. 194–206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy[The study of possibilities of generation and use of energy from biomass] / Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie możliwości suszenia słomy w postaci cylindrycznych balotówExamination of possibility of straw drying in form of cylindrical straw bales / Wojciech GORYL // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 15

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biomass heating experience in Poland – can it be useful for Ukraine? / W. GORYL, A. GUŁA // W: Netradicìjnì ì ponovlûvanì džerela energìï âk al'ternativnì pervinnim džerelam energìï v regìonì : s'oma mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : (10–11 kvìtnâ 2013 r.) : zbìrnik naukovih statej = Alternative & renewable energy sources as alternative primary energy sources in the region : VII international scientific conference / L'vìvs'ka oblasna admìnìstracìâ [etc.]. — L'vìv : LvDCNÌÌ, 2013. — S. 96–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 50

 • keywords: CFD, TGA, wood combustion, DRPM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Characterization of the wood combustion process, based on the TG analysis, numerical modeling and measurements performed on the experimental stand : [abstract] / Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA, Mariusz FILIPOWICZ // W: Wood – science – economy : 1\textsuperscript{st} international scientific conference : 5–6 October 2015, Poznań, Poland : proceedings. — Poznań : Wood Technology Institute, [2015]. — S. 67

 • keywords: CFD, thermogravimetric analysis, wood combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characterization of the wood combustion process based on the TG analysis, numerical modelling and measurements performed on the experimental stand / Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ, Wojciech GORYL, Grzegorz BASISTA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00133, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/T0VYG1 [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000133

15
 • Czy biomasa dla elektrowni to dobre rozwiązanie dla Polski?[Is using biomass for power generation a good solution? : the Polish case] / Adam GUŁA, Paweł WAJSS, Wojciech GORYL // W: Odnawialne źródła energii obecnie i w nowej perspektywie po 2013 roku : XI konferencja : Płońsk, 29 listopada 2012 r. / Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Oddział Poświętne w Płońsku. — Warszawa : MODR. Oddział, 2012. — ISBN: 978-83-60408-47-6. — S. 74–84. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw; The Krakow Institute for Sustainable Energy. — Publikacja stanowi tłumaczenie artykułu opubl. w Electrical Review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dedicated straw dryer: measurements of straw drying and thermography / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: SEED 2019 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international conference on the Sustainable Energy and Environmental Development : Kraków, Poland, October 16-18, 2019, Krakow (Poland) : book of abstracts / eds. Krzysztof Sornek, Katarzyna Szramowiat-Sala, Marta Marczak, Rafał Figaj, Mateusz Karczewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Institute for Sustainable Energy - Publishing House, 2019. — e-ISBN: 978-83-954975-3-7. — S. 9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.ize.org.pl/wydawnictwo/materialykonferencyjne/2019/seed2019-book-of-abstracts.pdf [2019-11-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drewno w energetyce[Wood in energy] / red. nauk. Mateusz SZUBEL, Wojciech GORYL. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — 164 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64541-20-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dynamic simulation and energy economic analysis of a household hybrid ground-solar-wind system using TRNSYS software / Rafał FIGAJ, Maciej ŻOŁĄDEK, Wojciech GORYL // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 14 art. no. 3523, s. 1–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-08. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/14/3523/pdf

 • keywords: economic analysis, dynamic simulation, household hybrid system, TRNSYS software

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13143523

19
 • Economic and ecological analysis of a local use of biomass in an agricultural holding / Wojciech GORYL // W: enef 2012 [Dokument elektroniczny] : energetická efektívnost' energy efficiency : Udržatel'né využívanie prírodných zdrojov energie na národnej a regionálnej úrovni = Sustainable use of natural energy sources on national and regional level : 10. medzinárodná konferencia = 10th international conference : 16–17–18 október 2012, Slovakia, Banská Bystrica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — Slajdy 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.inogate.org/media/documents/06%20Goryl_3.pdf [2013-10-09]. — Dod. afiliacja: The Krakow Institute for Sustainable Energy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Experimental and numerical analysis of cylindrical straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: EFM16 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15.–18. 2016, Mariánskè Lázně, Czech Republic / ed. by Petra Dančová ; Technical University of Liberec. Department of Power Engineering Equipment. — [Liberec : TU], [2016]. — S. 222–225. — Bibliogr. s. 225, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Experimental and numerical analysis of cylindrical straw drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // EPJ Web of Conferences ; ISSN 2101-6275. — 2017 vol. 143, art. no. 02031, s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-12. — EFM 2016 : Experimental Fluid Mechanics 2016 : proceedings of the international conference : November 15–18 2016, Mariánské Lázně, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/cfK3Vr

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/epjconf/201714302031

22
 • Experimental measurements of straw drying using flue gases / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // W: SET 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 18\textsuperscript{th} international conference on Sustainable Energy Technologies : 20–22 August 2019, Kuala Lumpur, Malaysia : sustainable energy towards the new revolution, Vol. 3 / ed. by Saffa Riffat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Great Britain] : University of Nottingham, 2020. — e-ISBN: 9780853583318. — S. 159–168. — Tryb dostępu: https://nottingham-repository.worktribe.com/OutputFile/3937312 [2020-02-12]. — Bibliogr. s. 167–168. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-10

 • keywords: biomass boilers, straw drying, heat and mass transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Experimental tests of the prototypical micro-cogeneration system with a 100 kW biomass-fired boiler / Krzysztof SORNEK, Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 70 art. no. 03014, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-03. — 17\textsuperscript{th} International Conference Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE-2018) : Międzyzdroje, Poland, September 2-5, 2018

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20187003014

24
25
 • Metody wykorzystywane w suszeniu biomasyMethods used in biomass drying / Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 4, s. 151–158. — Bibliogr. s. 157–158, Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, suszenie, słoma, suszarki

  keywords: biomass, drying, straw, dryers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.258