Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Januszko, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of strong gravitational field for the preparation of gradient thermoelectric materials / K. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo // W: CIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2014]. — 1 ekran. — Tryb dostępu: http://2014.cimtec-congress.org/abstracts_symposium_fd [2015-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie właściwości termoelektrycznych roztworów stałych $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$[Investigations of thermoelectrical properties of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$ solid solutions] / Kamila JANUSZKO, Artur Stabrawa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 68. — Kamila Januszko, Krzysztof Wojciechowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudo-binary system of $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudo-binarnego $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$ / Kamila JANUSZKO, Michał MUSIAŁ, Raju Chetty, Tsutomu Mashimo, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI // W: IMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} April 2016] : abstracts = Innowacje technologiczne wytwarzania / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — ISBN: 978-83-940827-2-7. — S. 86. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto Univeristy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudobinary system of $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudobinarnego $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$ / Kamila JANUSZKO, Raju CHETTY, Tsutomu Mashimo, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 R. 89 nr 5–6, s. 522–523. — Bibliogr. s. 523. — K. Januszko, R. Chetty, K. Wojciechowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, K. Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan. — 5. międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing-IMT 2016 : 13$\div$15 kwietnia, Krynica Zdrój

 • słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, sprawność konwersji energii, funkcjonalne materiały gradientowe, materiały segmentowe

  keywords: thermoelectric materials, energy conversion efficiency, functionally graded materials, segmented materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2016.5-6.67

5
 • Development of the new method of preparation of functionally graded thermoelectric materials by application of strong gravitational field : [abstract] / K. JANUSZKO, A. Stabrawa, Y. Ogata, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. Mashimo // W: DIMAT 2014 : international conference on Diffusion in Materials : Münster, Germany, August 17–22, 2014 / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : WWU], [2014]. — S. O-84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functionally graded thermoelectric materials manufactured under strong gravitational field / K. JANUSZKO, K. WOJCIECHOWSKI, T. Mashimo // W: International COE forum on Pulsed power engineering & young researcher training camp : September 1–4, 2012, Kumamoto, Japan : program and abstracts. — [Japan : s. n.], [2012]. — Na s. tyt. dod. : Kumamoto University Global COE Program, ”Global Initiative Center for Pulsed Power Engineering”. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Graded thermoelectric materials prepared by strong gravitational field for energy conversion / Kamila JANUSZKO, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: SINTERCER “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” ; Seminar: “New materials for storage and conversion of thermal energy” ; The Polish–Japanese workshop „Novel thermoelectric materials for renewable energy conversion” : Zakopane, 20–21 September 2013 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Zbigniew Pędzich, Krzysztof T. Wojciechowski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — ISBN: 978-83-63663-32-2. — S. 27. — Abstract opublikowany w ramach: The Polish – Japanese Workshop. — K. Januszko dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Grading of binary and ternary thermoelectric materials under strong gravitational field / Kamila JANUSZKO, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: 29th ISTS [Dokument elektroniczny] : the 29th International Symposium on Space Technology and Science : June 2 – June 9, 2013, Nagoya City. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Nagoya City : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan

 • keywords: Seebeck coefficient, graded thermoelectric materials, gravitational sedimentation, EPMA analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of sedimentation in strong gravitational field on microstructural and thermoelectric properties of $Bi-Sb$ alloys / K. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. 7B.4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of sedimentation of atoms on structural and thermoelectric properties of $Bi-Sb$ alloys / Kamila JANUSZKO, Artur STABRAWA, Yudai Ogata, Makoto Tokuda, Jahirur Islam Khandaker, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Tsutomu Mashimo // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2016 vol. 45 iss. 3, s. 1947–1955. — Bibliogr. s. 1954–1955. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-01. — K. Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan. — 2015 International Conference on Thermoelectrics. — tekst: https://goo.gl/q0MkaG

 • keywords: Bi-Sb alloys, sedimentation of atoms, strong gravitational field, functionally graded thermoelectric material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11664-015-4307-2

11
 • Innovative manufacturing method: gradation of thermoelectric materials under strong gravitational field : [abstract] / Kamila Monika JANUSZKO, Rafał ZYBAŁA, Krzysztof Tomasz WOJCIECHOWSKI, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: ICT2013 [Dokument elektroniczny] : the 32nd International Conference on Thermoelectrics ; the 23rd Iketani Conference 2013 : June 30 (Sun) - July 4 (Thu), 2013, Kobe, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1] P234. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Na dysku flash dod. Poster Preview poz. P234. — Kamila Monika Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Preparation and characterization of thermoelectric properties of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$ solid solutions / Kamila JANUSZKO, Artur Stabrawa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: ISNNM-2014 [Dokument elektroniczny] : the 13th International Symposium on Novel and Nano Materials : June 29–July 4, 2014, Krakow, Poland : abstract book / The Korean Powder Metallurgy Institute, AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — K. Januszko – dod. afiliacja: Institute of Pulsed Power Plasma, Kumamoto, Japan

 • keywords: transport properties, thermoelectric materials, solid solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preparation of functionally graded thermoelectric materials under strong gravitational field / JANUSZKO Kamila, WOJCIECHOWSKI Krzysztof, ZYBAŁA Rafał // W: (JASMAC-26) : program of Japan Society of Microgravity Application 26\textsuperscript{th} Conference : [Fukuoka city], 2012.11.20–11.22. — Fukuoka city : Kyushu University Nishijin Plaza, cop. [2012]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Strong gravitational field method as an approach to the manufacturing of FGTM / Kamila JANUSZKO, Artur STABRAWA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: IV AGH-HU joint symposium : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} September 2014, Cracow, Poland. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: