Wykaz publikacji wybranego autora

Kamila Januszko, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14122
2016312
201511
201455
201333
201222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14113
201633
201511
2014514
201333
201222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1468
2016321
201511
2014532
2013312
201222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14113
2016312
201511
201455
201333
201222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14113
2016312
201511
201455
201333
201222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14311
2016321
201511
201455
2013312
2012221
 • Application of strong gravitational field for the preparation of gradient thermoelectric materials / K. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo // W: CIMTEC 2014 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Modern Materials and Technologies ; 6th Forum on New Materials : Montecatini Terme, Italy, June 8–19, 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2014]. — 1 ekran. — Tryb dostępu: http://2014.cimtec-congress.org/abstracts_symposium_fd [2015-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie właściwości termoelektrycznych roztworów stałych $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$[Investigations of thermoelectrical properties of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$ solid solutions] / Kamila JANUSZKO, Artur Stabrawa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 68. — Kamila Januszko, Krzysztof Wojciechowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudo-binary system of $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudo-binarnego $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$ / Kamila JANUSZKO, Michał MUSIAŁ, Raju Chetty, Tsutomu Mashimo, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI // W: IMT 2016 : Innovative Manufacturing Technology : seminar: field assistant sintering technology and advanced materials; workshop: programming and selection of process sintering parameters for multiphase, high-melting point and non-equilibrium ceramics : [Krynica-Zdrój, 13\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} April 2016] : abstracts = Innowacje technologiczne wytwarzania / red. Maria Zybura-Skrabalak. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2016. — ISBN: 978-83-940827-2-7. — S. 86. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto Univeristy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of the starting materials for functionally graded thermoelectric materials for pseudobinary system of $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$Charakterystyka materiałów wyjściowych do materiałów gradientowych układu pseudobinarnego $Bi_{2}Te_{3}-Sb_{2}Te_{3}$ / Kamila JANUSZKO, Raju CHETTY, Tsutomu Mashimo, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2016 R. 89 nr 5–6, s. 522–523. — Bibliogr. s. 523. — K. Januszko, R. Chetty, K. Wojciechowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, K. Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan. — 5. międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing-IMT 2016 : 13$\div$15 kwietnia, Krynica Zdrój

 • słowa kluczowe: materiały termoelektryczne, sprawność konwersji energii, funkcjonalne materiały gradientowe, materiały segmentowe

  keywords: thermoelectric materials, energy conversion efficiency, functionally graded materials, segmented materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2016.5-6.67

5
 • Development of the new method of preparation of functionally graded thermoelectric materials by application of strong gravitational field : [abstract] / K. JANUSZKO, A. Stabrawa, Y. Ogata, K. T. WOJCIECHOWSKI, T. Mashimo // W: DIMAT 2014 : international conference on Diffusion in Materials : Münster, Germany, August 17–22, 2014 / Westfälische Wilhelms-Universität Münster. — [Münster : WWU], [2014]. — S. O-84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functionally graded thermoelectric materials manufactured under strong gravitational field / K. JANUSZKO, K. WOJCIECHOWSKI, T. Mashimo // W: International COE forum on Pulsed power engineering & young researcher training camp : September 1–4, 2012, Kumamoto, Japan : program and abstracts. — [Japan : s. n.], [2012]. — Na s. tyt. dod. : Kumamoto University Global COE Program, ”Global Initiative Center for Pulsed Power Engineering”. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Graded thermoelectric materials prepared by strong gravitational field for energy conversion / Kamila JANUSZKO, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: SINTERCER “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” ; Seminar: “New materials for storage and conversion of thermal energy” ; The Polish–Japanese workshop „Novel thermoelectric materials for renewable energy conversion” : Zakopane, 20–21 September 2013 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Zbigniew Pędzich, Krzysztof T. Wojciechowski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — ISBN: 978-83-63663-32-2. — S. 27. — Abstract opublikowany w ramach: The Polish – Japanese Workshop. — K. Januszko dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Grading of binary and ternary thermoelectric materials under strong gravitational field / Kamila JANUSZKO, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Rafał ZYBAŁA, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: 29th ISTS [Dokument elektroniczny] : the 29th International Symposium on Space Technology and Science : June 2 – June 9, 2013, Nagoya City. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Nagoya City : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan

 • keywords: Seebeck coefficient, graded thermoelectric materials, gravitational sedimentation, EPMA analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of sedimentation in strong gravitational field on microstructural and thermoelectric properties of $Bi-Sb$ alloys / K. JANUSZKO, A. STABRAWA, K. T. WOJCIECHOWSKI, Y. Ogata, T. Mashimo // W: ICT & ECT 2015 [Dokument elektroniczny] : 34\textsuperscript{th} Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015) : Dresden, Germany, June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd}, 2015 : book of abstract. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : Max-Planck-Institut], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1], poz. 7B.4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]. — K. Januszko – dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of sedimentation of atoms on structural and thermoelectric properties of $Bi-Sb$ alloys / Kamila JANUSZKO, Artur STABRAWA, Yudai Ogata, Makoto Tokuda, Jahirur Islam Khandaker, Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Tsutomu Mashimo // Journal of Electronic Materials ; ISSN 0361-5235. — 2016 vol. 45 iss. 3, s. 1947–1955. — Bibliogr. s. 1954–1955. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-01. — K. Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University, Japan. — 2015 International Conference on Thermoelectrics. — tekst: https://goo.gl/q0MkaG

 • keywords: Bi-Sb alloys, sedimentation of atoms, strong gravitational field, functionally graded thermoelectric material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11664-015-4307-2

11
 • Innovative manufacturing method: gradation of thermoelectric materials under strong gravitational field : [abstract] / Kamila Monika JANUSZKO, Rafał ZYBAŁA, Krzysztof Tomasz WOJCIECHOWSKI, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: ICT2013 [Dokument elektroniczny] : the 32nd International Conference on Thermoelectrics ; the 23rd Iketani Conference 2013 : June 30 (Sun) - July 4 (Thu), 2013, Kobe, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1] P234. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Na dysku flash dod. Poster Preview poz. P234. — Kamila Monika Januszko - dod. afiliacja: Kumamoto University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Preparation and characterization of thermoelectric properties of $(Bi_{2}Te_{3})_{x}(Sb_{2}Te_{3})_{1-x}$ solid solutions / Kamila JANUSZKO, Artur Stabrawa, Krzysztof WOJCIECHOWSKI // W: ISNNM-2014 [Dokument elektroniczny] : the 13th International Symposium on Novel and Nano Materials : June 29–July 4, 2014, Krakow, Poland : abstract book / The Korean Powder Metallurgy Institute, AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. 101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — K. Januszko – dod. afiliacja: Institute of Pulsed Power Plasma, Kumamoto, Japan

 • keywords: transport properties, thermoelectric materials, solid solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preparation of functionally graded thermoelectric materials under strong gravitational field / JANUSZKO Kamila, WOJCIECHOWSKI Krzysztof, ZYBAŁA Rafał // W: (JASMAC-26) : program of Japan Society of Microgravity Application 26\textsuperscript{th} Conference : [Fukuoka city], 2012.11.20–11.22. — Fukuoka city : Kyushu University Nishijin Plaza, cop. [2012]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Strong gravitational field method as an approach to the manufacturing of FGTM / Kamila JANUSZKO, Artur STABRAWA, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Yudai Ogata, Tsutomu Mashimo // W: IV AGH-HU joint symposium : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} September 2014, Cracow, Poland. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: