Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kasietczuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEmisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR
  ŹródłoInżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 214–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2012]
 • TytułEnergetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK, Robert OLENIACZ
  ŹródłoDla miasta i środowiska : Problemy unieszkodliwiania odpadów : X  konferencja : 26 listopada 2012, Warszawa : materiały konferencyjne. — [Warszawa : s. n.], [2012]. — S. 39–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułImpact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4864–4873
 • słowa kluczowe: emisji z transportu drogowego, jakość powietrza, model CALINE3

  keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułImpact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow
  AutorzyMateusz RZESZUTEK, Magdalena KASIETCZUK, Marek BOGACKI
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 97
 • keywords: air quality, road transport emissions, CALINE3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 1, Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrza
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 183–196
 • słowa kluczowe: budynek mieszkalny, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej, spalanie węgla, kocioł małej mocy, redukcja niskiej emisji

  keywords: coal combustion, residential building, thermomodernization, improving energy efficiency, low emission reduction, low power boiler

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.55

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. [Cz.] 2, Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 197–215
 • słowa kluczowe: modelowanie, dyspersja atmosferyczna, CALPUFF, zanieczyszczenia powietrza, termomodernizacja budynków, niska emisja, CALMET

  keywords: modelling, atmospheric dispersion, low emission, CALPUFF, air pollutants, building thermomodernization, CALMET

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.56

8
 • [referat, 2015]
 • TytułPaliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK
  ŹródłoEnergia i paliwa : I ogólnopolska konferencja naukowa : 9–11 czerwca 2015 : zeszyt streszczeń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Energetyki i Paliw. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 45
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka niskoemisyjna, jakość powietrza, paliwa alternatywne, współspalanie odpadów, BAT, energia z odpadów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułPaliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?
  AutorzyM. KASIETCZUK
  ŹródłoEnergia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — S. 92–98
 • słowa kluczowe: paliwa alternatywne, współspalanie, piec cementowy

  keywords: cement kiln, alternative fuels, co-incineration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2013]
 • TytułProdukcja paliw alternatywnych z odpadów komunalnych w województwie małopolskim – stan obecny i prognoza zmian do roku 2020
  AutorzyMagdalena KASIETCZUK
  Źródło„Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów” [Dokument elektroniczny] : XI konferencja : Warszawa, 25.11.2013 : materiały konferencyjne. — Warszawa : Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, 2013. — S. [1–4]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułPrzykładowa ocena wpływu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na zmianę ich oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK
  ŹródłoINFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — S. 199–213
 • słowa kluczowe: termomodernizacja, zanieczyszczenia powietrza, modelowanie dyspersji atmosferycznej, niska emisja, CALMET/CALPUFF

  keywords: low emission, thermomodernization, air pollutants, atmospheric dispersion modeling, CALMET/CALPUFF

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułStosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjna
  AutorzyMagdalena Maria KASIETCZUK
  ŹródłoMiędzy ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój – OZE, elektroenergetyka – prawo, ochrona środowiska – ekologia – biomasa, odpady komunalne / red. nauk. Julian Maj, [et al.]. — Poznań : Wojskowa Akademia Techniczna ; Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — S. 709–716
 • słowa kluczowe: emisja CO2, współspalanie, piec cementowy, paliwa z odpadów

  keywords: CO2 emission, cement kiln, co-incineration, waste fuels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułStosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjna
  AutorzyMagdalena Maria KASIETCZUK
  ŹródłoPrzegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. — 2016 R. 9 nr 1, s. 1685–1692
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułWpływ rodzaju spalanych paliw i działań termomodernizacyjnych na oddziaływanie budynku jednorodzinnego na jakość powietrza
  AutorzyRobert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Paulina Kępka
  ŹródłoPowietrze atmosferyczne : jakość – zagrożenia – ochrona : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Gaja, Józefa Kuropki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — S. 253–266
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, termomodernizacja, spalanie paliw, niska emisja, ocena wpływu na jakość powietrza, budynek jednorodzinny, kotły małej mocy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: