Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kasietczuk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln – the problem of air pollutant emissions
2
 • Emisja dioksyn i furanów z procesu współspalania paliw alternatywnych w piecach cementowych
3
 • Energetyczne wykorzystanie stałych paliw wtórnych z odpadów (SRF) na przykładzie instalacji współspalania paliw w Cementowni Chełm
4
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow
5
 • Impact assessment of road transport on air quality in the selected area of Krakow
6
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych
7
 • Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych
8
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?
9
 • Paliwa z odpadów – korzyści czy ograniczenia dla przemysłu cementowego?
10
 • Produkcja paliw alternatywnych z odpadów komunalnych w województwie małopolskim – stan obecny i prognoza zmian do roku 2020
11
 • Przykładowa ocena wpływu termomodernizacji budynków jednorodzinnych na zmianę ich oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego
12
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjna
13
 • Stosowanie paliw z odpadów w przemyśle cementowym a gospodarka niskoemisyjna
14
 • Wpływ rodzaju spalanych paliw i działań termomodernizacyjnych na oddziaływanie budynku jednorodzinnego na jakość powietrza